Skip to content Skip to navigation menu
Bepaal recidiverisico's en pas strafrecht toe

Bij het streven naar een veilige samenleving speelt het strafrecht een belangrijke rol. Naast verantwoording voor crimineel gedrag is de vraag relevant hoe iemand tot zijn handelen komt en hoe de recidiverisico’s van een verdachte worden ingeschat. In deze module ga je daar op in en maak je kennis met criminologie, het straf(proces)recht en het reclasseringswerk. Basiskennis van het recht is verstandig: we adviseren je om de module ‘De juridische basis’ afgerond te hebben voordat je je gaat inschrijven voor deze module.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

    • Je beargumenteert met behulp van verklaringstheorieën uit de criminologie waarom de verdachte tot zijn strafbare handelen is gekomen.
    • Je stelt een onderbouwd advies op over het recidiverisico van een verdachte, waarbij je de criminogene factoren in kaart brengt om zo te komen tot gepaste interventies voor de verdachte, inclusief een strafvoorstel.
    • Je analyseert een strafprocesdossier, waarbij je gebruik maakt van het straf(proces)recht.

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en een peerreview bijeenkomst. We starten de eerste bijeenkomst met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. In de bijeenkomsten vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. De theorie bestudeer je voorafgaand aan bijeenkomsten. Ook bereid je opdrachten voor met behulp van strafprocesdossiers, handboek Reclassering RISC, pleitnota’s en zittingsvoorbereidingsformulieren. Ook kun je kennisclips en instructiefilms in de online leeromgeving bekijken en gebruiken. In de laatste bijeenkomst krijg je peerfeedback op jouw zittingsvoorbereidingsformulier en geef je feedback aan medestudenten.

Je rondt de module af met het leveren van twee individuele beroepsproducten:

  • Een risico-inventarisatie aan de hand van verschillende criminologische theorieën en de criminogene factoren, waarbij je ingaat op de mogelijke interventies.
  • Een juridische analyse van het strafdossier op basis van het straf(proces)recht.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Juridisch
Onderwijs & Opleiden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Profiel Hbo
ID C24D