Skip to content Skip to navigation menu
Beslissen voor de korte termijn

Hoe informeer en adviseer je een organisatie vanuit een financieel perspectief over bedrijfseconomische beslissingen voor de korte termijn? Accepteer je die ene incidentele order tegen een prijs onder de normale verkoopprijs —of niet, en hoe neem je dan zo’n besluit? Moeten we gaan uitbesteden? Schaffen we die nieuwe machine wel of niet aan? In deze module ga je aan de slag met dit soort vraagstukken en hoe je hierover een onderbouwd besluit kunt nemen. Je werkt een casus uit jouw praktijkomgeving uit tot een onderbouwd advies op bedrijfseconomisch gebied.

Je beschikt over de kennis en vaardigheden zoals die aan bod komen in de eerdere modulen binnen de standaardroute van de opleiding bedrijfseconomie.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je kunt een investering beoordelen met verschillende investeringsselectiemethoden.
  • Je kunt verkoopprijzen vaststellen aan de hand van kosten- en niet-kostengerelateerde factoren.
  • Je kunt kosten beïnvloeden met behulp van Target Costing en Value Engineering.
  • Je kunt een voorgenomen (des)investering beoordelen aan de hand van de methoderelevante kosten en opportunity costs.
     

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips, werk je aan opdrachten en kun je een pre-test doen. Tijdens de bijeenkomsten spar je met medestudenten en formuleer je verhelderingsvragen. Je krijgt bovendien verdiepende uitleg en je stelt je vragen over de theorie.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin:

  • een adviesrapport over een te nemen besluit op het gebied van investeringen, prijzen, kosten en uitbesteden, dat bedrijfseconomische gevolgen heeft voor de korte termijn  (< 1 jaar);
  • een verslag waarin je je advies onderbouwt.
     

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) November
EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Vakgebied Finance
Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OBE09