Skip to content Skip to navigation menu
Bewust worden van de complexiteit van verwardheid

Als je inzicht wilt krijgen in wat er nu eigenlijk precies speelt rond de "verwarde personen", waar in de media momenteel bijna dagelijks over geschreven wordt. Vaak wordt het verband gelegd met gevaar en veiligheidsrisico’s en dit komt naar voren als een groeiend probleem. Maar over wie gaat het eigenlijk? Wie zijn die mensen die "verward" genoemd worden? In deze module staat de complexiteit van uitingen van verwardheid centraal. Je herkent wanneer er sprake is van verwardheid, en je onderzoekt wat er aan de hand kan zijn, zoveel mogelijk in contact met de "verwarde persoon". Je benoemt wat je ziet en welke ziektebeelden of problemen eraan ten grondslag kunnen liggen. Je toont inzicht in welke factoren van invloed kunnen zijn op zowel de situatie van de persoon die verward is als op de naastbetrokkenen. Je weet hoe je contact kunt leggen met de persoon die verward is. Je bent je bewust van je eigen ervaringen, stigmatiserende gedachten, vaardigheden en valkuilen.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 525,00

  • Je formuleert een onderbouwde visie op de maatschappelijke ontwikkelingen rond verwarde personen.
  • Je analyseert de problematiek van de persoon met verward gedrag, en distilleert hieruit een mogelijke hulpvraag van de persoon.
  • Je indiceert zorg voor een persoon met verward gedrag.
  • Je beschrijft op basis van literatuur op welke wijze contact kan worden aangegaan met de persoon met verward gedrag, en je beschrijft hoe je houding hierop afgestemd kan worden.

Deze module kent 8 bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en websites en werk je aan (portfolio)opdrachten. Deze module staat in direct verband met de actualiteit rond personen met verward gedrag. De diversiteit aan recente nieuwsberichten, onderzoeksrapporten en documentaires rond dit thema wordt aangewend om in het onderwijs diepgang te zoeken. Je gaat oefenen met het analyseren van de complexe problematiek. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en je krijgt en geeft feedback via de digitale leeromgeving. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen.

Je wordt individueel beoordeeld op een verslag, dat je opneemt in je digitale portfolio.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Deze module is de eerste module van de Minor Verwarde Personen, die bestaat uit VVPK01, VVPK02, VVPK03, VVPK04 en VVPK05.

Om module VVPK01 te kunnen volgen wordt verwacht dat je voorkennis hebt over psychopathologie, op het niveau van de E-Learning Psychopathologie van GGZ Ecademy.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID VVPK01E