Skip to content Skip to navigation menu
Borg de Business Continuity

Continuïteit van een organisatie is essentieel om omzet te garanderen en/of de klant te blijven bedienen. In deze module ontdek je hoe die continuïteit kan worden geborgd. Daarbij gaan we in op productiemiddelen, processen en het onderkennen van dreigingen en risico’s. Met als doel vanuit de organisatie adequaat te kunnen reageren op verstoringen die de doelstellingen van de organisatie kunnen beschadigen. In deze module ga je concreet een verbetering/progressie aanbrengen binnen je eigen organisatie.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je ontwikkelt een strategische visie die wordt gedragen door het management, waarbij je relevante wet- en regelgeving betrekt en tevens de scope van de BCM vaststelt.
  • Je brengt door middel van een business impact analyse de assets, kritieke processen, dreigingen en interdependenties in beeld.
  • Je ontwikkelt door middel van een business impact analyse noodzakelijke maatregen in relatie tot de strategie en formuleert een aanzet tot een eerste tactische reactie om verstoring op te vangen.
  • Je beschrijft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en stelt middelen, zoals plannen, procedures en teams, vast.
  • Je ontwerpt een opleidings- en oefenplan waarmee het ingerichte BCM-systeem kan worden getest en verder verfijnd worden. Je borgt de resultaten van oefen- en real life-situaties zodat BCM blijft ontwikkelen.
  • Je beschrijft hoe BCM geïntegreerd kan worden in de day-to-day business en organisatiecultuur.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional analyseert de strategie van de organisatie en zet acties uit om de Business Continuity te borgen."

Deze module kent een achttal bijeenkomsten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Elke lesweek staat in het teken van toepassing en onderzoek in de eigen organisatie aan de hand van onder meer de professionele documentatie en guidelines. De thematiek bestudeer je door zelfstudie met behulp van de online leeromgeving In de bijeenkomsten vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. Je laat aan de hand van een wekelijkse presentatie zien hoe de fasen van de Good Practice Guidelines al dan niet herkenbaar zijn voor de inrichting van je eigen BCM. Daarnaast maak je zichtbaar wat de kwetsbaarheden en afhankelijkheden in en van processen zijn van je eigen organisatie.

Je wordt individueel beoordeeld op een business continuity plan voor je eigen relevante praktijkomgeving. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, november
EC 5
Vakgebied(en) Bedrijfskunde
HRM & Verandermanagement
Hospitality & Facility Management
Inkoop, Logistiek, Kwaliteit en Processen
Management & Organisatie
Onderzoek
Veiligheid & Leefomgeving
Economie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C26