Skip to content Skip to navigation menu
Business Case Development

Binnen organisaties is er een groeiende behoefte aan het bedrijfsmatig benaderen van ICT-investeringen. Als hbo-professional in de Business & IT-sector is het belangrijk dat je een businesscase op kunt stellen, waarmee je een ICT-investering vanuit meerdere perspectieven beoordeelt. Hoe neem je op een verantwoorde manier investeringsbeslissingen? Welke businesscasemethoden- en ontwikkelingen zijn hier bruikbaar? En hoe ontwikkel je een beoordelingssysteem, aan de hand van een multicriteriamethode? Na het volgen van deze module, kun je ICT-investeringen beter prioriteren en weet je precies hoe je een ICT-investeringsportefeuille opstelt.  

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je bepaalt de investeringsvolwassenheid van jouw organisatie en je beschrijft en onderbouwt de wijze waarop een businesscase wordt gebruikt binnen je organisatie. 
  • Je bepaalt de baten en lasten van de IT-investeringen binnen jouw eigen organisatie.  
  • Je stelt een adviserende businesscase op voor een IT-investering die een bijdrage levert aan het bereiken van een of meerdere bedrijfsdoelstellingen op langere termijn voor de eigen organisatie. 
  • Je doet aanbevelingen over de verbeteringen voor de eigen organisatie om een professionaliseringsslag te maken op het gebied van ICT-investeringen én businesscases.  

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De ICT-professional stelt een businesscase op waarmee hij IT-investeringen beoordeelt en hij doet aanbevelingen in het kader van een professionaliseringsslag.’. 

Er zijn negen bijeenkomsten waarin je aan de hand van portfolio-opdrachten de theorie over onder meer businesscases, investeringsmethodieken, IT-doelstellingen, ‘het Vizier’-model, investeringskaders en de financiële impact toepast. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst bestudeer je theorie en kennisclips en ga je binnen je eigen relevante praktijkomgeving op zoek naar informatie. Je toetst jezelf met vragen over de stof en maakt opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent dieper in op de theorie, bespreken we de opdrachten en krijg je (peer)feedback.   

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op de volgende beroepsproducten:

  • Een analyse van de businesscases binnen jouw organisatie
  • IT-investeringsvolwassenheid
  • Adviserende businesscase
  • Adviesrapport

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach. 

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September
EC 5
Vakgebied(en) Finance & Control
Management & Organisatie
Onderzoek
Techniek & ICT
Vaardigheden
Bedrijfskunde
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID OICT09