Skip to content Skip to navigation menu
Business Marketing

De omgeving van een onderneming en de wensen en behoeften van de afnemers veranderen continu. Ook zit de concurrentie niet stil en kan de economische situatie ineens veranderen. Al deze factoren hebben gevolgen voor het ontwikkelen, verkopen en managen van producten en diensten. Daarom is het belangrijk dat je de marketing van producten en diensten niet uit het oog verliest, wanneer je als bedrijf te maken krijgt met onzekerheid en verandering. Als technisch bedrijfskundige is het jouw taak om te reageren en te anticiperen op deze verschuivingen. Hoe je dit doet, leer je in deze module. Daarnaast verkrijg je beter zicht op de trends en ontwikkelingen van de externe omgeving en onderzoek je de kerncompetenties van jouw organisatie. 

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je analyseert systematisch de externe omgeving van je onderneming voor de SBU of PMC, met als doel om trends en ontwikkelingen in de externe omgeving in kaart te brengen.  

  • Je analyseert de huidige marketingmix van de gekozen SBU of PMC.   

  • Je ontwikkelt alternatieven om succesvol waarde te creëren voor je eigen organisatie op basis van de huidige marketingmix van je organisatie  

  • Je onderbouwt de keuze voor het beste alternatief om waarde te creëren in je organisatie.  

  • Je stelt een marketingadvies op voor de gekozen strategische businessunit (SBU) of productmarktcombinatie (PMC) en aansluitend op de informatie uit de voorgaande analyses. Hierbij maak je gebruik van relevante modellen en theorieën.  

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De TBK-professional ontwikkelt een productconcept op basis van trends en ontwikkelingen uit de externe omgeving”. 

Deze module kent negen inspirerende bijeenkomsten. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf achtergrondliteratuur of kennisclips over het thema business marketing. Ook werk je voortdurend aan opdrachten. Zo maak je bijvoorbeeld een opzet voor een marktonderzoek. Zo verzamel je informatie over klanten en werk je een marketingmix uit. Daarnaast presenteren studenten regelmatig hun bevindingen aan de groep om zo feedback te krijgen van de docent en medestudenten. Ook kun je vragen stellen op een forum op Blackboard.  

Verwante opleidingen
Technische Bedrijfskunde

Je wordt individueel beoordeld op een advies over de marketingmix voor jouw eigen organisatie, waarbij je inspeelt op de waargenomen trends en ontwikkelingen. Je hebt daarbij de keuze om te ontwikkelen voor een strategische businessunit of productmarktcombinatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden  

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

Periode(n) Februari
EC 5
Vakgebied(en) Marketing, Sales en Communicatie
Management & Organisatie
Economie
Bedrijfskunde
Techniek & ICT
Studievorm Module
Profiel Hbo
Domein Marketing
Bedrijfskunde
Bestuurskunde
Locaties Enschede
ID OTBK03