Skip to content Skip to navigation menu
Business Marketing

De omgeving van een onderneming verandert continu. De wensen en behoeften van afnemers wijzigen voortdurend. De concurrentie zit niet stil en de economische situatie kan zomaar veranderen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor het ontwikkelen, verkopen en managen van producten en diensten.

Marketing van producten en diensten kan dan ook niet los worden gezien van het op een juiste manier omgaan met onzekerheid en verandering. Als (toekomstig) technische bedrijfskundige moet je in staat zijn om op veranderingen te reageren en te anticiperen. Uitgangspunt daarbij is de waardecreatie van jouw organisatie.
Aan het einde van deze module heb je inzicht in de trends en ontwikkelingen van de externe omgeving en ken je de kerncompetenties van je organisatie. Je rondt dan de module af door het inleveren van een beroepsproduct. Je maakt een rapport (max. 15 pagina’s) met een advies voor de marketingmix van jouw organisatie.
 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je analyseert systematisch de externe omgeving van jouw onderneming voor de SBU of PMC, met als doel om trends en ontwikkelingen in de externe omgeving in kaart te brengen.
  • Je analyseert de huidige marketingmix van de gekozen SBU of PMC.
  • Je ontwikkelt alternatieven om succesvol waarde te creëren voor jouw eigen organisatie op basis van de huidige marketingmix van jouw organisatie.
  • Je onderbouwt de keuze voor het beste alternatief om waarde te creëren in je organisatie.
  • Je stelt een onderbouwd marketingadvies op voor een strategische businessunit of productmarktcombinatie voor jouw eigen organisatie.

     

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf achtergrondliteratuur of kennisclips over het thema business marketing. Ook werk je voortdurend aan opdrachten. Zo maak je bijvoorbeeld een opzet voor een marktonderzoek. Zo verzamel je informatie over klanten en werk je een marketingmix uit.

Daarnaast presenteren studenten regelmatig hun bevindingen aan de groep om zo feedback te krijgen van de docent en medestudenten. Ook kun je vragen stellen op een forum op Blackboard.
 

Verwante opleidingen
Technische Bedrijfskunde

Je sluit de module af door een beroepsproduct in te leveren. Je ontwikkelt een advies over de marketingmix. Dit doe je voor jouw eigen organisatie, waarbij je inspeelt op de waargenomen trends en ontwikkelingen. Je hebt daarbij de keuze om te ontwikkelen voor een strategische businessunit of productmarktcombinatie. Je levert het advies op in de vorm van een rapport (max. 15 pagina’s).
 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Marketing
Bedrijfskunde
Bestuurskunde
Locaties Enschede
ID OTBK03E