Skip to content Skip to navigation menu
Communiceren met verwarde personen

Als jij contact wilt kunnen leggen met mensen met verward gedrag, dan is deze module iets voor jou. Waar je je ook bevindt, je kunt overal mensen met verward gedrag ontmoeten. Wanneer jij verwarde mensen ziet, op straat of op tv, heb jij dan een idee hoe jij het gesprek met die persoon aangaat? In deze module nemen we je mee in de achtergronden van verward gedrag, de gevolgen van dit gedrag en de gespreksinterventies die je kan toepassen. Daarbij krijg je ook zicht op je eigen handelen in stressvolle situaties en ontdek je wat werkt voor de cliënt.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 525,00

  • Je analyseert het gedrag van een persoon met verward gedrag en reageert hierop.
  • Je bepaalt met de cliënt het door hem of haar gewenste resultaat binnen zijn of haar context en komt tot een passende werkwijze voor het gesprek.
  • Je past een gesprekstechniek toe om een aanzet te doen om de persoon met verward gedrag te helpen het door hem gewenste resultaat te bereiken en je onderbouwt de gehanteerde structuur.
  • Je verantwoordt, op basis van het gevoerde gesprek met de cliënt, welke gesprekstechnieken je hebt ingezet.
  • Je reflecteert op je handelen met een persoon met verward gedrag aan de hand van een reflectiemodel.

Deze module heeft 8 bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en websites en werk je aan opdrachten. Je oefent in je beroepspraktijk met gesprekstechnieken. Tijdens de bijeenkomsten worden afwisselende werkvormen toegepast. De nadruk ligt op nabespreken van je praktijkervaringen en oefenen door middel van rollenspelen. Er zijn video’s beschikbaar in de voorbereiding. Online is de groepsruimte aanwezig om hier de concept filmpjes en verslag in te leveren voor peerassessment. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en je krijgt en geeft feedback via de digitale leeromgeving. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen.

De module wordt individueel afgerond met een verslag van een gesprek met een fictieve verwarde cliënt, waarbij je een onderdeel van het gesprek filmt. In dit verslag staat je oriëntatie op de situatie, je inschatting, de gespreksinterventies, de evaluatie met de cliënt en de kritische reflectie op je eigen handelen.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Deze module hoort bij de Minor Verwarde Personen, die bestaat uit VVPK01, VVPK02, VVPK03, VVPK04 en VVPK05.

Het is aan te bevelen om module 19 (Psychopathologie) voor aanvang van deze module met een voldoende afgerond te hebben. Of de e-learning van GGZ Ecademy Psychopathologie.

Geen specifieke eisen bij HBO-V, SW, TP opleiding. Bij andere opleidingen dien je voldoende voorkennis over communicatie en psychopathologie te hebben. Dit stel je vast in overleg met de minorcoördinator.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID VVPK05E