Skip to content Skip to navigation menu
Continuous Improvement Engineering
Het boeken van een reis naar de zon is zo eenvoudig. Even achterover leunen in een stoel en op internet een boeking doen. Lekker makkelijk zou je zeggen maar de werkelijke reis is vaak weerbarstig! Je moet uren voor vertrek aanwezig zijn op de luchthaven, wachtrijen bij de incheckbalie, beveiliging, douanes en de gate. En dan als klap op de vuurpijl: moet het vliegtuig nog een tijdje rond cirkelen of terug vanwege technische problemen. Alleen de vlucht heeft voor jou waarde. Al die toestanden eromheen niet. Je denkt: “Dit moet wel slimmer kunnen!” Deze module gaat over hoe een bestaand productieproces slimmer kan verlopen. Met andere woorden: hoe kan dit zonder (te veel) fouten, sneller en efficiënter? Je gaat aan de slag in een simulatiespel of met een werkelijk proces in je eigen bedrijf (indien mogelijk). Je komt in aanraking met uiteenlopende zaken, zoals: lean, six sigma, quick response manufacturing, theory of constraints en process mining, die diepgaand aan de orde komen. Deze module is op hbo-niveau. We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over de volgende kennis en vaardigheden: kennis van MS Excel, inleidende statistiek en procesoptimalisatie. Deze heb je nodig om het beroepsproduct en de toets goed te kunnen maken. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  

€ 1.350,00

  •  Je brengt samen met relevante stakeholders de huidige situatie van een productieproces met de bijbehorende kenmerken en prestaties in kaart, die afgeleid zijn van de klantwaarde.
  • Je voert samen met relevante stakeholders metingen uit en exploreert procesgegevens om problemen te definiëren in relatie tot de omschreven kenmerken en prestatie-indicatoren van een productieproces.
  • Je achterhaalt samen met relevante stakeholders de grondoorzaken van het probleem door middel van procesgegevens.
  • Je ontwerpt samen met relevante stakeholders voorstellen voor het standaardiseren, stabiliseren en stroomlijnen van het productieproces.
  • Je implementeert en evalueert samen met relevante stakeholders de voostellen voor het verbeterde productieproces.
  • Je analyseert samen met relevante stakeholders de resultaten van de scan voor je eigen organisatie in relatie tot de omschreven kenmerken en prestatie-indicatoren van een productieproces.
  • Je adviseert je eigen organisatie, op basis van de uitgevoerde quick scan en samen met relevante stakeholders, over het standaardiseren, stabiliseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen op korte termijn.
  • Je adviseert je eigen organisatie, op basis van de uitgevoerde quick scan en samen met relevante stakeholders, over het standaardiseren, stabiliseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen op lange termijn.

Studenten kunnen thuis aan de slag met de theorie uit het voorgeschreven boek alsmede oefeningen en casussen die op Blackboard staan. Kennisclips van internet kunnen zij thuis gebruiken om concepten en methoden verder te verduidelijken. Daarnaast bevat Blackboard diverse diagnostische toetsen en oefeningen. Deze bestaan uit gesloten vragen en studenten krijgen directe feedback op hun antwoorden. Verder wordt op Blackboard discussieruimtes per team aangeboden om samenwerking te bevorderen. De games worden verzorgd in de weken 3, 6, 9, 12, 15, 17 en afgewisseld met bijeenkomsten, waarin technieken, opdrachten en discussies centraal staan. Tijdens deze bijeenkomsten vinden ook projectbesprekingen plaats. Deze worden gebruikt om de vorige verbetercyclus te analyseren en de volgende voor te bereiden. Hierbij is het nodig dat een tutor per team aanwezig is. Van belang is verder dat alle studenten bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, omdat samenwerking een belangrijk onderdeel is van deze module en elke student een specifieke rol vervult. De maximale groepsgrootte bedraagt 16/20, aangezien het vooral om vaardigheden.

Verwante opleidingen
Technische Bedrijfskunde

Je wordt individueel beoordeeld op een een Quick scan van je eigen bedrijf en een katapultgame waarin je bedrijfsprocessen analyseert. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

startdatum Februari
EC 10
Vakgebied Techniek & ICT
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID OTBK15E