Skip to content Skip to navigation menu
Creëer je VAIB

Goede implementatie van technologie in een organisatie gaat niet zonder slag of stoot. Het kan lastig zijn een hele afdeling te overtuigen om nieuwe software te gebruiken. Vaker nog levert een veelbelovend nieuw systeem te weinig op, doordat collega's er te weinig van begrijpen. In deze module verdiep je je in het implementeren van nieuwe technologie in jouw organisatie. Je leert hoe je de acceptatie van een technologische verandering vergroot onder collega's, en je stelt een implementatieplan op. Op deze manier weet je hoe je organisaties duurzaam en effectief kunt helpen ontwikkelen op technologisch gebied.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de huidige situatie binnen de organisatie betreffende de implementatie van de digitale innovatie of technologie op systematische wijze.
  • Je vertaalt de analyse naar een passende implementatiestrategie en aansluitende, bewezen implementatieactiviteiten.
  • Je traint de eindgebruiker(s) of trainer(s) in het (beter) gebruik van of bereidt hen voor op het gebruik van de digitale innovatie of technologie. 
  • Je evalueert een eigen training gericht op de implementatie van een digitale innovatie of technologie, zowel vakinhoudelijk als vanuit jou als professional, en stelt op basis daarvan aanbevelingen voor aanpassing van de training op.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional optimaliseert het implementatieproces van een digitale innovatie of technologie in een organisatie door het opstellen van een implementatieplan.”.

Deze module kent negen bijeenkomsten. We starten met een introductie op deze module, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en maak je opdrachten. Tijdens de bijeenkomst bespreek je je opdrachten met medestudenten en oefen je met de materie. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie. Na de bijeenkomst werk je verder aan je eigen opdracht voor een implementatieplan.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een implementatieplan en een training gericht op een technologische interventie die je uitvoert. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Management & Organisatie
Techniek & ICT
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP18