Skip to content Skip to navigation menu
Cultureelsensitief werken in zorg en welzijn
Als hulpverlener of dienstverlener werk je met mensen met een verschillende culturele achtergrond. Kennis van interculturele aspecten is dan belangrijk net als zicht op de verschillen in verbale en non-verbale communicatie. Wat bedoelt de ander en wordt jouw boodschap misschien anders opgevat dan jij bedoelde? Je leert jezelf kennen: hoe word je (onbewust) beïnvloed door je eigen referentiekader, waarden en normen in het contact met anderen? Tijdens deze module ontwikkel je culturele sensitiviteit en leer je anders te kijken.
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je inventariseert verschillende interculturele knelpunten uit jouw organisatie die samenhangen met diversiteit. Je analyseert één van deze knelpunten.
  • Je reflecteert op een vraag-/probleemstelling over cultuur en diversiteit en je voert op adequate wijze een probleemverkennend gesprek.
  • Je voert op professionele wijze een probleemverkennend gesprek over een intercultureel knelpunt uit jouw organisatie. Dat doe je met iemand van een andere (sub)cultuur en een collega.
  • Je adviseert jouw organisatie hoe om te gaan met een knelpunt dat samenhangt met cultuur en diversiteit en je onderbouwt dit met literatuuronderzoek.

In negen bijeenkomsten verdiep jij je in een aantal verschillende interculturele thema’s. Dit doe je aan de hand van literatuur, het maken van casuïstiek en het bestuderen van E-learning en videoclips. Je maakt een genogram en kent de verschillen tussen G- en F-culturen. Je zoekt een intercultureel knelpunt binnen jouw organisatie en gaat hierover in gesprek. Je analyseert het knelpunt met behulp van literatuur en stelt een advies op dat je via een korte (poster) presentatie deelt met je collega’s.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin:

  • Een video-opname van 15 minuten van je presentatie voor collega’s. Hierin licht je een intercultureel vraagstuk toe en gaat daarover in gesprek met je collega’s.
  • Het ondersteunende materiaal bij de analyse en de presentatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
ID S21D