Skip to content Skip to navigation menu
Data Acquisitie

Data is het nieuwe goud! Bedrijven weten dat ze met data beter kunnen worden dan de concurrent. Bedrijven hebben veel data, maar benutten het vaak niet optimaal, vanwege diverse problemen. Denk hierbij aan: het samenvoegen van data, inconsistente data, ontbrekende data en de beschikbaarheid van de data. In deze module leer hoe je deze problemen kan verhelpen. Ook leer je hoe je jouw organisatie kan voorzien van de juiste informatie waarmee zij goede strategische, tactische en operationele beslissingen kunnen nemen.  

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je ontwerpt een ETL-oplossing en past de basisconcepten van data acquisitie toe. 

  • Je maakt een technisch en functioneel ontwerp van een data warehouse en past de basisconcepten van data warehousing toe. 

  • Je maakt een data warehouse op basis van je ontwerp, waarbij je rekening houdt met de groei, beschikbaarheid en performance van je data. 

  • Je maakt een ETL-oplossing op basis van je ontwerp, waarin data quality, incremental load, beschikbaarheid en capaciteit is meegenomen. 

  • Je beantwoordt BI-vragen op basis van door de ETL verzamelde en samengevoegde data in je data warehouse. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De ICT-professional bouwt ETL-oplossingen en data warehouses waarmee hij data uit verschillende systemen samenvoegt om daarmee managementvragen te beantwoorden”. 

Deze module kent acht bijeenkomsten, die lopen volgens het flipped-classroom concept: voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeer je literatuur en bekijk je online kennisclips, tijdens de bijeenkomsten geeft de docent een korte uitleg over de materie en kan je de opgedane kennis met elkaar te bespreken, en na de bijeenkomst verwerk je de nieuw opgedane kennis en inzichten in je concept beroepsproducten. De docent ondersteunt je in je leerproces en geeft feedback.  

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio en een video van jouw oplossing. In het portfolio neem je de volgende producten op:  

  • Een functioneel ontwerp (FO) en technisch ontwerp (TO) van je datawarehouse, ETL en data quality oplossing  

  • Beschrijving en argumentatie van je datawarehouse en (incrementele) ETL-oplossing  

  • Beschrijving en argumentatie van je data quality oplossing  

  • Beschrijving en argumentatie van je beantwoording van de BI-vragen met cubes, data marts en queries.  

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating 

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. 

Kosten 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

Periode(n) September
EC 5
Vakgebied(en) Techniek & ICT
Vaardigheden
Bedrijfskunde
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
ID OICT29