Skip to content Skip to navigation menu
Data Analytics

Elk bedrijf bezit een enorme hoeveelheid data. Om die te bestuderen en daar uitspraken over te doen, gebruik je data-analyse en statistiek. Dit voer je uit met behulp van computers en statistische applicaties. Je werkt vanuit een geconstateerd probleem en je redeneert terug naar de (mogelijke) oorzaken van het probleem. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het kunnen toepassen van beschrijvende en verklarende statistiek in bedrijfskundige vraagstukken. Hierbij is het verhaal achter de data begrijpen van groot belang. Dit is een voorwaarde om de juiste analysemodellen en technieken te selecteren om daarmee correcte interpretaties en uitspraken te doen.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je verzamelt betrouwbare data vanuit een heldere probleemstelling en beschrijft de wijze waarop de data verzameld is vanuit de context van de organisatie.
  • Je analyseert de verkregen data systematisch zodat je inzicht krijgt in de dataverzameling.
  • Je formuleert en toetst hypothesen.
  • Je interpreteert data om conclusies te trekken in relatie met de probleemstelling.
  • Je rapporteert de statistische uitkomsten helder middels tekst en/of visuele weergave.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional voert onderzoek uit met behulp van statistiek, zodat hij leert om data te verzamelen, te classificeren, samen te vatten, te organiseren, te analyseren, te interpreteren en te rapporteren.”

Deze module bestaat uit negen bijeenkomsten. Voorafgaand de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips of literatuur en werk je aan de opdrachten. Je gaat in je organisatie concreet aan de slag met data analytics. Zo ga je bijvoorbeeld op zoek naar eigen (ruwe) bedrijfsdata en ga je met opdrachten en casussen aan de slag in StatCrunch. Je bestudeert de theorie en je maakt opdrachten, zodat je uiteindelijk in staat bent om onderzoeksvragen te beantwoorden of managementbeslissingen te ondersteunen.

Verwante opleidingen
Technische Bedrijfskunde
Mechatronica

Je wordt individueel beoordeeld op een case vanuit je eigen werkomgeving met een heldere probleemstelling. Vervolgens verzamel je data die je classificeert en samenvat. Je sluit het beroepsproduct af met een rapportage van je onderzoek, waarin je de data analyseert en interpreteert. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari
EC 5
Beroepenveld Media
Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Vakgebied Informatiemanagement
Locaties Enschede
ID C54