Skip to content Skip to navigation menu
De dynamiek van besturen

De verhouding tussen de maatschappij en openbaar bestuur verandert sterk. Vermaatschappelijking, doe-democratie en informatiesamenleving zijn uitdagingen voor elke bestuurlijke organisatie. In deze module leer je jouw organisatie te adviseren over de veranderende verhoudingen binnen en buiten het openbaar bestuur. Je kijkt kritisch naar de buitenwereld én naar de interne organisatie. Je leert je te verhouden tot de verschillende partijen en weet hoe jouw organisatie het beste opereert binnen deze dynamiek.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert hoe het openbaar bestuur in termen van management en organisatie in elkaar zit, en welke rol macht en conflict daarbij spelen.
  • Je beargumenteert wat de relatie is van eigen organisatie tot het openbaar bestuur op basis van de volgende concepten: overheid, markt, netwerken, "third sector", "civil society", sociaal kapitaal, profiten non-profit-organisaties, publieke / private en quasi-publieke goederen.
  • Je analyseert de gevolgen van sociale en culturele ontwikkelingen (individualisering, professionalisering, globalisering, regionalisering) voor het openbaar bestuur en adviseert de eigen organisatie over de invloed van deze gevolgen voor de eigen organisatie.
  • Je beoordeelt welke invloed de politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen hebben op een maatschappelijke vraagstuk en adviseert hoe de eigen organisatie hiernaar kan handelen.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De BSK professional analyseert de veranderende verhoudingen binnen het openbaar bestuur en adviseert de eigen organisatie over de gevolgen van deze veranderen verhoudingen.”

Deze module kent zeven gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en de literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als referentie neemt. In de lessen bespreken we de opdrachten en behandelen we praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen, proeftoetsen maken en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Je sluit deze module individueel af met een adviesgesprek over de gevolgen voor de eigen organisatie van de veranderde verhouding binnen het open bestuur. Naast het adviesgesprek schrijf je een verantwoordingsdocument waarin je het advies duidelijk beargumenteert en onderbouwt. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
Studievorm Module
Studiebelasting 7 Uren
Zelfstudie 5 Uren
Contacturen 2 Uren
Locaties Deventer
ID OBSK09