Skip to content Skip to navigation menu
De innovatieve werkomgeving

Welke mogelijkheden zijn er om de werkomgeving van jouw organisatie te optimaliseren? Hoe analyseer je gestructureerd de vraag en het aanbod van de werkomgeving, voor zowel de huidige situatie als de toekomst? In deze module leer je een werkomgeving vanuit een integrale benadering aan te bieden in samenwerking met de andere ondersteunende diensten. Hierbij wordt tevens gekeken hoe je de adviezen voor optimalisatie verantwoordt en op welke wijze je deze succesvol kunt implementeren. Belangrijke modellen die je leert toepassen zijn het DAS-frame, de DESTEP-methode, de SWOT-analyse en de confrontatiematrix. Jouw Strategisch HuisvestingsPlan (SHP) stel je op vanuit een interdisciplinair perspectief: vastgoedmanagement, facility management, human resource management en ICT.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de werkomgeving van de organisatie en destilleert hieruit de mogelijke mismatch met de toekomstige werkomgeving.
  • Je stelt onderbouwde oplossingen voor om de mismatch van vraag en aanbod op de korte en lange termijn om rondom de huisvesting en/of werkomgeving aan te pakken.
  • Je adviseert de organisatie hoe zij de werkomgeving kan optimaliseren en doet een voorstel voor de wijze van implementatie.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie op de module en het proces van strategievorming ten aan zien van de werkomgeving/huisvesting. Je bereidt elke bijeenkomst voor door bijvoorbeeld literatuur en kennisclips te bestuderen, oefenopgaven te maken, te werken aan opdrachten en door peerfeedback te geven. Tijdens de bijeenkomsten verdiep je je interactief in de materie (bijvoorbeeld door een quiz), ga je met medestudenten en de docent in gesprek over ervaringen en oplossingen, ontvang en geef je peerfeedback aan medestudenten en geeft de docent verdiepende toelichting op bepaalde onderwerpen. In de bijeenkomsten staan thema’s als ’strategie werkomgeving ontwikkelen’, ‘implementatie strategie’ en ‘innovatieve werkomgeving’ centraal. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je de opgedane kennis en ervaringen, bijvoorbeeld in je concept beroepsproduct, door het bestuderen van literatuur of door op locatiebezoek te gaan bij een medestudent.

Verwante opleidingen
Facility Management

Je wordt individueel beoordeeld op een strategisch huisvestigingsplan voor je eigen organisatie, met daarin heldere en bruikbare strategische adviezen op het gebied van optimalisering van de werkomgeving van je eigen organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Hospitality & Facility Management
Management & Organisatie
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OFM07D