Skip to content Skip to navigation menu
De innovatieve werkomgeving

Hoe optimaliseer je de werkomgeving van jouw organisatie? Op welke wijze analyseer je de vraag en het aanbod van de werkomgeving, voor nu én de toekomst? Tijdens deze module ontdek je hoe je een werkomgeving vanuit een integrale benadering aan kunt bieden, in combinatie met andere ondersteunende diensten. Je leert hoe je adviezen voor optimalisatie verantwoordt en hoe je deze adviezen vervolgens succesvol kunt implementeren. Ook ondervind je hoe je belangrijke modellen, zoals DAS-frame, de DESTEP-methode, de SWOT-analyse en de confrontatiematrix, toepast. Ten slotte, leer je een Strategisch HuisvestingsPlan (SHP) op te stellen vanuit een interdisciplinair perspectief. Denk hierbij aan vastgoedmanagement, facility management, human resource management en ICT.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de werkomgeving van de organisatie en destilleert hieruit de mogelijke mismatch met de toekomstige werkomgeving.
  • Je stelt onderbouwde oplossingen voor om de mismatch van vraag en aanbod op de korte en lange termijn om rondom de huisvesting en/of werkomgeving aan te pakken.
  • Je adviseert de organisatie hoe zij de werkomgeving kan optimaliseren en doet een voorstel voor de wijze van implementatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst hebt behaald: ‘De FM-professional adviseert de organisatie over de optimalisatie van de werkomgeving.’.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie op de module en het proces van strategievorming ten aan zien van de werkomgeving/huisvesting. Je bereidt elke bijeenkomst voor door bijvoorbeeld literatuur en kennisclips te bestuderen, oefenopgaven te maken, te werken aan opdrachten en door peerfeedback te geven. Tijdens de bijeenkomsten verdiep je je interactief in de materie (bijvoorbeeld door een quiz), ga je met medestudenten en de docent in gesprek over ervaringen en oplossingen, ontvang en geef je peerfeedback aan medestudenten en geeft de docent verdiepende toelichting op bepaalde onderwerpen. In de bijeenkomsten staan thema’s als ’strategie werkomgeving ontwikkelen’, ‘implementatie strategie’ en ‘innovatieve werkomgeving’ centraal. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je de opgedane kennis en ervaringen, bijvoorbeeld in je concept beroepsproduct, door het bestuderen van literatuur of door op locatiebezoek te gaan bij een medestudent.

Verwante opleidingen
Facility Management

Je wordt individueel beoordeeld op een strategisch huisvestigingsplan voor je eigen organisatie, met daarin heldere en bruikbare strategische adviezen op het gebied van optimalisering van de werkomgeving van je eigen organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September
EC 5
Vakgebied(en) Hospitality & Facility Management
HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Economie
Inkoop, Logistiek, Kwaliteit en Processen
Studievorm Module
STAP
Domein Inkoop
Locaties Deventer
ID OFM07