Skip to content Skip to navigation menu
De juridische basis
In de wereld draait alles om recht. Toenemende belangen van overheden, bedrijven en personen in een complexer wordend werkveld vertalen zich steeds meer in het gedetailleerd vastleggen van rechten en plichten. Het recht waarborgt een duidelijke en eerlijke infrastructuur bij onze dagelijkse omgang met elkaar. Deze module gaat in op de verschillende rechtsvormen, zowel privaat als publiek, civiel en strafrechtelijk. Met deze module als basis weet jij straks beter binnen welke ruimte en randvoorwaarden je je werk kunt doen en je recht kunt halen.Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 475,00

  • Je hebt inzicht in staatsrecht, Europees recht, weet wat de verhoudingen zijn tussen publiek en privaat recht.
  • Je weet hoe de Nederlandse rechtspraak werkt, wat een dagvaardingsprocedure inhoudt en welke rechtsmiddelen daarbij ingezet worden.
  • Je weet hoe een overeenkomst tot stand komt en wat daarvoor vereisten en voorwaarden zijn.
  • Je weet wat de kwalitatieve aansprakelijkheid, wanprestaties en het niet nakomen van afspraken betekenen voor je eigen organisatie.

Aan de hand van nationale, Europese en internationale wetteksten en jurisprudentie ga je aan het werk met diverse relevante cases. Je analyseert de (handels)voorwaarden zoals die gehanteerd worden binnen je eigen organisatie. Je krijgt in contactmomenten en kennisclips toegelicht hoe het Nederlandse recht in elkaar zit en wie de diverse betrokken actoren zijn. Veel cases en lesstof staan in het teken van de praktische vertaling naar bedrijfsmatige toepassingen, zoals overeenkomsten, wanprestaties, aansprakelijkheid en eigendomsoverdracht. Tijdens de contactmomenten ga je actief aan de slag met de stof door te oefenen met wetteksten en de cases met medestudenten uit te werken.

Je doet een toets waarin je een mini-casus over een juridisch geschil analyseert en open en gesloten vragen beantwoordt. Je mag de gebruikte literatuur als open boek gebruiken bij je toets.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Juridisch
Management & Organisatie
Studievorm Module
ID S04D