Skip to content Skip to navigation menu
De organisatie juridisch vormgeven en beschermen

Al bij de start van een onderneming, maar ook tijdens het exploiteren van een bedrijf of de uitoefening van je functie, krijg je te maken met het vakgebied recht. Zo begint dat voor een ondernemer met het kiezen van een geschikte rechtsvorm en een geschikte handelsnaam. Bij het vormgeven en uitoefenen van een bedrijf krijg je te maken met interne regels en afspraken over zeggenschap (besluitvorming) en vertegenwoordiging. Als ondernemer ga je handelen met diverse afnemers en leveranciers en sta je mogelijk voor de keuze om arbeid in te schakelen. In alle relaties wordt op enige wijze informatie uitgewisseld, waarbij bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens op grond van privacywetgeving moeten worden beschermd. Heb je een innovatief product bedacht of wil je bescherming voor je productnaam of logo, dan krijg je te maken met het intellectuele eigendomsrecht. Bij elk van deze gebieden kun je voor verschillende aansprakelijkheidsvraagstukken komen te staan, die in het slechtste geval kunnen leiden tot het einde van je onderneming. Dat wil je natuurlijk voorkomen, daarom is enig inzicht in deze vraagstukken essentieel.

We gaan er bij deze module van uit dat je beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen bij de module S04 De juridische basis.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je brengt de voor de organisatie relevante (ontwikkelingen op het gebied van) wet- en regelgeving in kaart en je vertaalt die naar juridische risico’s voor de organisatie.
  • Je inventariseert hoe de organisatie op dit moment juridisch is vormgegeven en beschermd.
  • Je analyseert in hoeverre de organisatie adequaat beschermd is tegen de geïnventariseerde juridische risico’s.
  • Je doet aanbevelingen op basis van de analyse en de literatuur, voor een betere juridische vormgeving en bescherming van de organisatie. 
  • Je brengt een integraal juridisch advies uit voor de organisatie, op basis van de belangrijkste aanbevelingen.

We starten met een introductie op de juridische aspecten van de vormgeving en bescherming van een organisatie en de opdrachten die je voor deze module maakt. Je inventariseert de relevante wet- en regelgeving, juridische ontwikkelingen & -risico’s binnen jouw bedrijfsomgeving, op het gebied van ondernemingsrecht, (online) consumentenrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en privacyrecht. Vervolgens analyseer je de mate waarin de organisatie adequaat is vormgegeven en beschermd. Op basis hiervan geef je een onderbouwd advies om jouw organisatie beter vorm te geven en te beschermen. Tijdens de acht bijeenkomsten behandelen we de verschillende stappen om te komen tot het advies en algemene juridische ontwikkelingen.

Je wordt beoordeeld op:

  • een digitaal blog, waarin je de uitkomsten van jouw inventarisatie en analyse opneemt;
  • een adviesrapport over de wijze waarop jouw organisatie beter kan worden vormgegeven en beschermd.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C34D