Skip to content Skip to navigation menu
De vaardigheden van een HBO-jurist
Juridische vaardigheden, zoals de analyse van wet- en regelgeving, casusanalyse, toepassing van jurisprudentie en redeneren en argumenteren, vormen de basis van elke juridische functie in het beroepsdomein van een hbo-jurist. Een jurist kent immers niet alle regels, maar kan wetten toepassen in de praktijk. Belangrijk is dat je snel de juiste rechtsregels kunt opzoeken, analyseren en toepassen. Deze module legt de basis. Je leert om juridische cases te analyseren en te beoordelen aan de hand van inhoudelijke argumentatie en de toepassing van rechtsbronnen als wet en jurisprudentie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

• Een juridische casus analyseren, rechtsregels vinden die op de casus van toepassing zijn en ontleden in voorwaarden en bestanddelen.

• De inhoud, opbouw en strekking van wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken analyseren en aangeven wat de rechtsgevolgen ervan zijn.

• Jurisprudentie analyseren en toepassen bij de vaststelling van voorwaarden van rechtsregels, voor gevalsvergelijking en het analyseren van een uitspraak of arrest.

• Uitleggen wat het doel is van redeneren, argumenteren en betogen en de verschillende vormen van redeneren en argumentatieleer herkennen en benoemen.

• Enkelvoudige, meervoudige en nevenschikkende argumentaties herkennen, benoemen en toelichten en daarbij aangeven aan de hand van welk type tegenargumentatie de stellingname ontkracht kan worden.

• De kenmerken en de opbouw van een juridisch betoog herkennen en benoemen en een juridisch betoog schrijven aan de hand van deze kenmerken en opbouw.

Deze module kent gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en literatuur bestudeert. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met klasgenoten en leert van hun ervaring en expertise, zodat je tijdens de module een completer inzicht in de mogelijkheden van jouw organisatie krijgt.

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op het oplossen van een juridische casus, een analyse van een rechterlijke uitspraak en een betoog.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
ID OHBR01E