Skip to content Skip to navigation menu
Deutsch öffnet die Welt
Duits is een moderne vreemde taal die voor Nederland als buurland veel meerwaarde biedt. Zeker voor zakelijk gebruik heb je veel profijt van deze taal in woord en schrift. Niet alleen in Duitsland kun je in die taal communiceren, ook in veel andere centraal- en Oost-Europese landen is het een belangrijke taal. In deze module leer je de basisvaardigheden van de Duitse taal, qua spreken en luisteren en in beperktere mate lezen en schrijven. Open je – zakelijke - wereld met deze mooie taal.
 
Let op: we gaan er vanuit dat je bij aanvang van de module Duits spreekt, leest, begrijpt en schrijft op A1 niveau.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

  • Je stelt emails op in het Duits op A2 niveau, waarbij je vakjargon gebruikt.
  • Je leest artikelen uit je eigen vakgebied in Duits en vat ze samen in het Nederlands.
  • Je spreekt Duits op A2 niveau en gebruikt daarbij je eigen vakjargon.
  • Je begrijpt Duits en beantwoordt eenvoudige vragen op A2 niveau.  

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie op de module en de basale grammatica, zoals het gebruik van hoofdletters en het verschil tussen Sie en du. Voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomsten bestudeer je het boek, maak je oefeningen en bekijk je kennisclips. In de bijeenkomsten ligt het accent op het spreken, maar ook de grammatica, cultuur en het schrijven in het Duits komen telkens aan bod. Na iedere bijeenkomst werk je verder aan je beroepsproducten uit en voor je eigen vakgebied. Je krijgt van de docent regelmatig feedback en van je medestudenten peerfeedback. 

Je rondt de module individueel af met een portfolio en in een assessment. In je portfolio neem je diverse beroepsproducten op, die relevant zij  voor jouw eigen organisatie en werkveld. In het assessment word je beoordeeld op je spreekvaardigheid, woordenschat en uitspraak. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Talen
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
ID C02D