Skip to content Skip to navigation menu
Deutsch öffnet die Welt
Duits is een moderne vreemde taal die voor Nederland als buurland veel meerwaarde biedt. Zeker voor zakelijk gebruik heb je veel profijt van deze taal in woord en schrift. Niet alleen in Duitsland kun je in die taal communiceren, ook in veel andere centraal- en Oost-Europese landen is het een belangrijke taal. In deze module leer je de basisvaardigheden van de Duitse taal, qua spreken en luisteren en in beperktere mate lezen en schrijven. Open je – zakelijke - wereld met deze mooie taal.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 475,00

  • Een sollicitatiegesprek voeren in zakelijk Duits.
  • Je bedrijf (organisatie, diensten of producten, marketing, export e.d.) in zakelijk Duits voorstellen.
  • Informele gesprekken voeren op basisniveau Duits.

Deze module besteedt in zeven gezamenlijke contactmomenten aandacht aan spreken, luisteren en schrijven. De lessen worden in het Duits gegeven om je zo veel mogelijk input te geven om je luistervaardigheid te trainen. Er is veel aandacht voor de grammatica en vocabulaire die je tegen kunt komen in de economische sector.

De opdrachten bereid je thuis via readers en weblectures voor en oefen je in de lessen, soms met andere studenten. In de lessen vraag en krijg je feedback van de docent en kun je vragen stellen over de reader en onderliggende theorie.

De afsluitende toets bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. een mondelinge, individuele presentatie in het Duits van drieënhalve minuut over de organisatie waar je werkt;
  2. een schriftelijke, grammaticale toets Duits waarin je tevens een informele e-mail in het Duits schrijft.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Talen
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
ID C02D