Skip to content Skip to navigation menu
Differentiëren en integreren

De beweging van een robotarm, periodieke verschijnselen in elektrische netwerken en regelsystemen voor een thermostaat. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van mechatronische systemen waar wiskundige modellen en berekeningen aan ten grondslag liggen. Daar krijg je als professional in de beroepspraktijk van de mechatronica veelvuldig mee te maken. Hoe differentieer en integreer je verschillende wiskundige functies, zoals polynomen, e-machten, cyclometrische functies? Welke regels gelden er bij combinaties van functies, zoals quotiëntregel, kettingregel, som en productregels? En welke stappen gebruik je bij het oplossen: breuksplitsen, partiële integratie en substitutie? In deze module krijg je de antwoorden en besteden we aandacht aan hoe dit alles wordt toegepast in de praktijk van mechatronica en elektrotechniek.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je bepaalt de afgeleide van een functie.
  • Je berekent bepaalde en onbepaalde integralen van functies.
  • Je past de begrippen afgeleide en integraal toe op mechatronische en elektrotechnische vraagstukken uit de praktijk.

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips en websites over wiskundige onderwerpen. Ook maak je diverse opdrachten in MapleTA. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de gemaakte opdrachten met de docent en medestudenten. De docent brengt verdieping aan in de lesstof. Je maakt na elke bijeenkomst een oefentoets om te kijken of je de stof begrijpt. In de laatste bijeenkomst maak je een oefententamen en is er gelegenheid om de laatste vragen te stellen ter voorbereiding op de toets.

Verwante opleidingen
Mechatronica
Elektrotechniek

De afronding van de module bestaat uit een digitale toets met open vragen, waarin je aantoont dat je de vaardigheden op gebied van goniometrie, complexe getallen en lineaire algebra beheerst en de kennis en vaardigheden kan toepassen in de gegeven theoretische en praktische contexten.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, februari
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID C94E