Skip to content Skip to navigation menu
Differentiëren en integreren

De beweging van een robotarm, periodieke verschijnselen in elektrische netwerken en regelsystemen voor een thermostaat. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van mechatronische systemen waar wiskundige modellen en berekeningen aan ten grondslag liggen. Daar krijg je als professional in de beroepspraktijk van de mechatronica veelvuldig mee te maken. Hoe differentieer en integreer je verschillende wiskundige functies, zoals polynomen, e-machten, cyclometrische functies? Welke regels gelden er bij combinaties van functies, zoals quotiëntregel, kettingregel, som en productregels? En welke stappen gebruik je bij het oplossen: breuksplitsen, partiële integratie en substitutie? In deze module krijg je de antwoorden en besteden we aandacht aan hoe dit alles wordt toegepast in de praktijk van mechatronica en elektrotechniek.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je bepaalt de afgeleide van een functie.
  • Je berekent bepaalde en onbepaalde integralen van functies.
  • Je past de begrippen afgeleide en integraal toe op mechatronische en elektrotechnische vraagstukken uit de praktijk.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional past verschillende wiskundige technieken toe op het gebied van differentiëren en integreren."

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips en websites over wiskundige onderwerpen. Ook maak je diverse opdrachten in MapleTA. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de gemaakte opdrachten met de docent en medestudenten. De docent brengt verdieping aan in de lesstof. Je maakt na elke bijeenkomst een oefentoets om te kijken of je de stof begrijpt. In de laatste bijeenkomst maak je een oefententamen en is er gelegenheid om de laatste vragen te stellen ter voorbereiding op de toets.

Verwante opleidingen
Elektrotechniek
Mechatronica

Je wordt individueel beoordeeld tijdens een digitale toets met open vragen, waarin je aantoont dat je de vaardigheden op gebied van goniometrie, complexe getallen en lineaire algebra beheerst en de kennis en vaardigheden kan toepassen in de gegeven theoretische en praktische contexten. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Periode(n) September, februari
Studievorm Module
STAP
Locaties Enschede
ID C94