Skip to content Skip to navigation menu
Economie van het publiek belang

In een samenleving kan de besluitvorming over productie, consumptie en investeringen uiteenlopen. De samenleving heeft hierbij de keuze tussen twee systemen: markt en overheid. Transacties binnen de markt en overheid brengen zowel positieve als negatieve externe effecten met zich mee. Hoe kan een samenleving daarmee omgaan?

Tijdens deze module leer je met een economisch blik doorzien waarom de overheid zich wel of niet bemoeit met het economische proces en wat de gevolgen zijn. Wanneer kan de overheid beter niet ingrijpen en de markt zijn gang laten gaan?

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je beschrijft en maakt aannemelijk dat er bij een bepaald maatschappelijk-economisch vraagstuk sprake is van een complex publiek belang.
  • Je analyseert voor een vraagstuk het speelveld met economische actoren en je maakt de belang en hun onderlinge relaties duidelijk.
  • Je bepaalt de beperkingen die de markt en/of de overheid in een vraagstuk hebben, waardoor het voor beide sectoren niet mogelijk is om individueel een economisch efficiënte situatie tot stand te brengen. Je onderbouwt jouw beschrijving van de nieuwe institutionele economie.
  • Je adviseert de overheid hoe zij economisch optimaal betrokken kan worden bij een complex publiek belang en je onderbouwt dit ontwerp vanuit de theorie.

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. De module start met een algemene inleiding, een bespreking van het artikel ‘De markt als mis-en-scène’ en de uitleg van de opdracht. Voorafgaand de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips, literatuur en artikelen en werk je aan opdrachten waarvan je de uitwerkingen deelt in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten gaan we dieper in op de voorbereidingen, geef je enkele keren een korte presentatie over jouw casus, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij vragen over de onderliggende theorie. Na afloop van iedere bijeenkomst verwerk je de feedback die je van medestudenten en de docent hebt gekregen, zodat je jouw opdracht kunt verbeteren.

Je wordt beoordeeld op een adviesrapport voor de overheid dat bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een beschrijving van een complex publiek belang dat gaat over jouw beroepspraktijk. Je beschrijft dat er sprake is van een spanningsveld tussen publieke (overheid) en private (markt) actoren.
  2. Een uiteenzetting van de rol die de overheid zou moeten spelen om dit complexe publieke belang te borgen. Je neemt de lezer mee in jouw vakkundige analyse dat leidt tot een onderbouwd advies.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Marketing, Sales en Communicatie
Management & Organisatie
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OBSK07