Skip to content Skip to navigation menu
Een strategische blik op governance
Het besturen van informatietechnologie (IT) is de laatste jaren complexer geworden door grote hoeveelheden IT en informatie binnen organisaties. Hierdoor is het steeds meer een uitdaging om IT zo aan te sturen dat deze de bedrijfsdoelstellingen optimaal ondersteunt. Ook is het zaak wet- en regelgeving hierbij niet te overtreden. Al deze zaken spelen een rol bij de inrichting en aansturing van de IT-organisatie. In deze module leer je hoe je een organisatie analyseert en in kunt richten zodat zij beter om kan gaan met deze ‘veelheid’ aan IT. Ook leer je hoe je een organisatie bewust laat worden van het feit dat de IT ter ondersteuning dient van de business. Tot slot krijg je beter inzicht in hoe je bij IT rekening houdt met wetgeving en sociale normen van de maatschappij. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. Deze module gaat weer van start in studiejaar 2018/2019.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 575,00

In deze module leer je hoe je een organisatie analyseert en in kunt richten zodat zij beter om kan gaan met de ‘veelheid’ aan IT. Ook leer je hoe je een organisatie bewust laat worden van het feit dat de IT ter ondersteuning dient van de business. Tot slot krijg je beter inzicht in hoe je bij IT rekening houdt met wetgeving en sociale normen van de maatschappij.

  • Je kunt IT-governancetechnieken toepassen.
  • Je kunt op basis van IT-governancetechnieken een raamwerk ontwikkelen ter beoordeling van de governance-organisatie van de organisatie waar je werkzaam bent.
  • Je kunt een analyse uitvoeren van de bestaande situatie van je eigen organisatie op het gebied van IT-governance voor het identificeren van verbeterpunten.
  • Je ontwikkelt een toekomstige situatie waarbij de organisatie een volgende stap maakt op het gebied van IT-governance.
  • Je schrijft een adviesrapport over wat er veranderd dient te worden in je eigen organisatie op het gebied van IT-governance.

Er zijn 9 bijeenkomsten waarin de strategische blik en toepassing van governance centraal staat. In de bijeenkomsten vindt een verdieping op de literatuur plaats. Je relateert bijvoorbeeld de theorie aan (praktijk)cases en gaat aan de slag met oefenopgaven. De module wordt afgesloten met een toets.  

Verwante opleidingen

Om de module af te ronden ontwikkel je een adviesrapport dat gebaseerd is op een casus vanuit de organisatie waarbinnen je werkzaam bent. Dit adviesrapport bestaat uit een analyse van de huidige situatie op het gebied van governance. Ook geef je een advies over hoe de organisatie vervolgstappen kan zetten op het onderwerp governance. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.  

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum. 
 

EC 5
Vakgebied Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Deventer, dinsdagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OICT02D