Skip to content Skip to navigation menu
Effectief communiceren met user stories

Wil jij een ontwerp maken voor een gezondheidsapp? Of wil je de communicatie bevorderen tussen stakeholders zoals een opdrachtgever, gebruiker en programmeur tijdens het bouwen van een interactieve website? Of wil je inventariseren welke verbeteringen gewenst zijn bij een doelgroep ten aanzien van een applicatie?

Als toekomstige Toegepaste Psychologie-professional maak je een ontwerp of stel je een advies op ten aanzien van een applicatie, waarin rekening is gehouden met de eisen en wensen van alle stakeholders. Dit doe je door professioneel en effectief te communiceren. Bovendien maak je gebruik van ‘user stories’, korte beschrijvingen (stories) van wat een gebruiker (user) wil. Deze user stories worden gebruikt bij de ontwikkeling van software of producten.

Na het afronden van deze module kun je effectief communiceren met stakeholders wat leidt tot een goed user stories ontwerp waarvoor draagvlak is bij de stakeholders.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je achterhaalt de vraagstelling van de stakeholders door professioneel te communiceren met de stakeholders over hun probleem en welke functies een applicatie moet hebben.
  • Je hanteert flexibel verschillende gespreksvaardigheden in de communicatie met stakeholders, waardoor je relevante informatie krijgt ten aanzien van de functies die een applicatie moet hebben en die voldoende input geeft voor het user stories ontwerp.
  • Je creëert draagvlak voor (het ontwerp van) de applicatie, door weerstanden te herkennen tegen de applicatie, het proces er naartoe of tegen de betrokken (personen van de) organisatie en deze weerstanden adequaat te hanteren.
  • Je beschrijft en ontwerpt systematisch user stories die passen bij de opdracht, de wensen en behoeftes van stakeholders.
  • Je presenteert in een gesprek het user stories ontwerp aan een stakeholder, waarin je je keuzes verantwoordt en je advies -in de vorm van het ontwerp van user stories- helder toelicht, wat bijdraagt aan draagvlak voor je ontwerp en de eventuele vervolgstappen.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie op de thematiek. Ter voorbereiding bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en maak je opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten wordt de stof van die week besproken en oefen je verschillende vaardigheden. Na de bijeenkomst ga je verder met verschillende (deel-)opdrachten.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een user stories ontwerp dat je maakt op basis van een vraag of opdracht van je opdrachtgever en dat je vormgeeft met eindgebruikers en/of een developer.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over basisgespreksvaardigheden, zoals bijvoorbeeld opgedaan in S09 - Verbeter je professionele gespreksvaardigheid. Deze heb je nodig om de toets goed te kunnen maken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Finance & Control
HRM & Verandermanagement
Hospitality & Facility Management
Juridisch
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Media
Medisch en paramedisch
Onderwijs & Opleiden
Onderzoek
Talen
Techniek & ICT
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Inkoop
Locaties Deventer
ID OTP15