Skip to content Skip to navigation menu
English for professionals

Engels is de meest gebruikte taal in de internationale economie. Een goede beheersing van Engels in woord en schrift is dan ook steeds vaker een eis in vacatures. Een gezamenlijke taal opent deuren en wekt vertrouwen. Met de beheersing van deze wereldtaal beweeg je je gemakkelijker en zelfverzekerder op die mondiale markt. In deze module leg je een zeer toepasbare basis voor een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van zakelijk Engels. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

    • Je kunt een informele e-mail binnen een zakelijke context opstellen, waarbij je gebruik maakt van correcte grammaticale structuren en relevante zakelijke vocabulaire.
    • Je kunt Engels spreken op CEFR B1 niveau in een zakelijke context, waarbij je aantoont te beschikken over een (sterk verbeterde) correcte Engelse uitspraak.

In zeven lessen komen de meest fundamentele, grammaticale onderwerpen aan bod met aandacht voor  het gebruik van tijden, woordvolgorde, lijdende vormen, bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Ook ligt de focus op uitspraak en spreekvaardigheid. Daarnaast is er ruimte voor verrijking van je woordenschat binnen het economisch domein. Alle lesonderdelen worden zoveel mogelijk in een zakelijke context aangeboden. De module biedt veel mogelijkheden voor tussentijdse zelftoetsing op het gebied van vocabulaire en uitspraak.

Deze module sluit je af met:

  1. een mondeling assessment van je Engelstalige spreekvaardigheid;
  2. een schriftelijke toets waarin kennis van grammatica en zakelijk vocabulaire centraal staan. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Talen
Studievorm Module
ID S08D