Skip to content Skip to navigation menu
Enterprise Intelligence ontwikkeling

Meten is weten, maar hoe zorg je dat alle bedrijfsinformatiesystemen effectiever bijdragen aan de doelen van je organisatie? In deze module kijk je naar toepassingen van bedrijfsinformatiesystemen om de "enterprise intelligence" beter te benutten. Binnen je organisatie voer je een analyse uit van de bedrijfsdoelen en bedrijfsinformatiesystemen. Deze module geeft jou de handvatten om een onderbouwde visie op te stellen over het in lijn brengen van de informatiesystemen met de strategische, tactische en operationele organisatiedoelstellingen.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je stelt vanuit recente vakliteratuur over Enterprise Intelligence een contextbeschrijving op voor de toepassing van bedrijfsinformatiesystemen.
  • Je maakt een afbakening voor een te analyseren organisatiedeel, waarvoor de bedrijfsinformatiesystemen ondersteuning bieden in termen van effectiviteit en efficiency.
  • Je stelt een beschrijving op van het te analyseren deel van de organisatie.
  • Je legt een visie neer op de gewenste situatie van het te analyseren organisatiedeel.
  • Je formuleert op basis van beide voorgaande punten een onderbouwd advies.
  • Je presenteert bevindingen uit de rapportage in een adviesgesprek aan de opdrachtgever.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional adviseert een organisatie over het effectiever en efficiënter maken van de organisatie door middel van bedrijfsinformatiesystemen."

Deze module kent gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesrapport, gebaseerd op een grondige analyse van het ontwikkelen en optimaal benutten van Enterprise Intelligence binnen je organisatie. Daarbij maak je gebruik van best practices uit de literatuur. In dit adviesrapport verwoord je concrete adviezen over de gewenste inrichting van de bedrijfsinformatiesystemen binnen je eigen organisatie. Vervolgens presenteer je dit rapport in een adviesgesprek aan de opdrachtgever. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari, april
EC 5
Beroepenveld HRM & Verandermanagement
Media
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C12