Skip to content Skip to navigation menu
Enterprise Intelligence ontwikkeling
Meten is weten, maar hoe zorg je dat alle bedrijfsinformatiesystemen effectiever bijdragen aan de doelen van je organisatie? In deze module leer je te kijken naar toepassingen van bedrijfsinformatiesystemen om de zogenaamde 'enterprise intelligence' beter te benutten. Binnen je organisatie voer je een analyse uit van de bedrijfsdoelen en bedrijfsinformatiesystemen. Deze module geeft jou de handvatten om een onderbouwde visie op te stellen over het in lijn brengen van de informatiesystemen met de strategische, tactische en operationele organisatiedoelstellingen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

Meten is weten, maar hoe zorg je dat alle bedrijfsinformatiesystemen effectiever bijdragen aan de doelen van je organisatie? In deze module leer je te kijken naar toepassingen van bedrijfsinformatiesystemen om de zogenaamde ‘enterprise intelligence’ beter te benutten. Binnen je organisatie voer je een analyse uit van de bedrijfsdoelen en bedrijfsinformatiesystemen. Deze module geeft jou de handvatten om een onderbouwde visie op te stellen over het in lijn brengen van de informatiesystemen met de strategische, tactische en operationele organisatiedoelstellingen.

  • Je kunt vanuit recente vakliteratuur over Enterprise Intelligence een contextbeschrijving opstellen voor de toepassing van bedrijfsinformatiesystemen.
  • Je kunt een afbakening maken voor een te analyseren organisatiedeel, waarvoor de bedrijfsinformatiesystemen ondersteuning bieden in termen van effectiviteit en efficiency.
  • Je kunt een beschrijving opstellen van het te analyseren deel van de organisatie.
  • Je kunt een visie neerleggen op de gewenste situatie van het te analyseren organisatiedeel.
  • Je kunt op basis van beide voorgaande punten een onderbouwd advies formuleren.
  • Je kunt bevindingen uit de rapportage in een adviesgesprek aan de opdrachtgever presenteren.

Deze module kent gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Als beroepsproduct stel je een advies op, gebaseerd op een grondige analyse rond het ontwikkelen en optimaal benutten van Enterprise Intelligence binnen je organisatie. Daarbij maak je gebruik van best practices uit de literatuur. In dit advies verwoord je concrete aanwijzingen en adviezen over de gewenste inrichting van de bedrijfsinformatiesystemen binnen je eigen organisatie. Vervolgens presenteer je dit rapport in een adviesgesprek aan de opdrachtgever.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari, april
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C12D