Skip to content Skip to navigation menu
Erven en vererven

Niets is zo funest voor een gezonde familierelatie als onwetendheid over de erfenis en de manier waarop deze verdeeld moet worden. Achterdocht, gebrek aan communicatie en emoties blijken vaak een fatale combinatie als het gaat om familiezaken. Wat zijn de wettelijke regelingen die bij een erfenis een rol spelen? In deze module krijg je inzicht in de mogelijkheden om, naar wens van de erflater, van deze wettelijke regelingen af te wijken om zo te komen tot een maatwerkregeling voor de nalatenschap, zowel voor de verdeling als de verdere afwikkeling.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je informeert cliënten over de wettelijke bepalingen hoe de vererving in Nederland in het algemeen is geregeld, waarbij je aandacht besteedt aan de specifieke positie van paren met kinderen die zijn gehuwd of als partner zijn geregistreerd en aan de voor deze ouders relevante mogelijke testamentaire regelingen ten behoeve van hun kinderen.
  • Je geeft een onderbouwd advies over het verbeteren van de erfrechtelijk positie, waarvoor je inzicht in de rechten en plichten van erfgenamen in het algemeen toepast.
  • Je geeft cliënten gericht advies over fundamentele erfrechtelijke zaken, waarbij niet alleen de vermogensrechtelijke kant aan bod komt maar ook het aspect van de verdeling van de erfenis een belangrijke rol speelt.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De HBO-Rechten professional kent de mogelijkheden om naar wens van de erflater van de wettelijke regelingen af te wijken met als doel een maatwerkregeling voor de nalatenschap, voor zowel de verdeling als de verdere afwikkeling.’.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Je start met een introductie op het wettelijk en testamentair erfrecht, de op te leveren producten en de planning. Na de eerste bijeenkomsten toets je je kennis via een formatieve toets. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips, beantwoord je vragen en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit op basis van informatie uit je eigen organisatie. Je spart met medestudenten, krijgt verdiepende uitleg en kunt je vragen stellen. In de laatste bijeenkomsten gaan we in op de afwikkeling van een nalatenschap.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt individueel beoordeeld op:

  1. een professionele informatiefolder over het erfrecht;
  2. een advies op het gebied van vererving;
  3. een advies op het gebied van nalatenschap.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Informatiemanagement
Locaties Enschede
ID OHBR12