Skip to content Skip to navigation menu
Evalueer je beleid
Hoe onderzoek je de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsbeleid? Welke verschillende methoden en vormen van een beleidsevaluatie zijn er? In deze module maak je zowel in theoretische als in praktische zin kennis met een aantal manieren van beleidsonderzoek met de daarbij behorende technieken en instrumenten. Ook ga je het beleid evalueren op een beleidsterrein dat relevant is voor jouw organisatie. Daarnaast leer je de bestuurlijke en politieke gevoeligheden van beleidsonderzoek inschatten en weet je hoe je hiernaar moet handelen.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt een probleemanalyse van een beleidsvraagstuk, met als resultaat een onderzoeksdoel, probleemstelling en onderzoeksvragen.
  • Je ontwerpt een toetsings- en/of analysekader op basis van beleidsveronderstellingen en relevante theorieën.
  • Je ontwerpt het onderzoeksdesign waarmee beleid geëvalueerd kan worden.
  • Je verzamelt op basis van het onderzoeksdesign betrouwbare empirische informatie voor het beantwoorden van een evaluatievraag.
  • Je geeft op basis van theorie en empirie antwoord op een probleemstelling en onderzoeksvragen, je trekt conclusies en je geeft advies over mogelijke verbeteringen voor een beleidsvraagstuk.

Deze module bestaat uit acht gezamenlijke bijeenkomsten. De module start met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur, bekijk je de kennisclips en werk je aan de portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten vergelijk je met medestudenten de uitkomsten van de portfolio-opdrachten, krijg je feedback van medestudenten, geeft de docent verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt beoordeeld op een evaluatie van een beleidsonderwerp uit jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

Periode(n) November
EC 5
Beroepenveld Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Vakgebied Bestuurskunde
Studiebelasting 7 Uren
Zelfstudie 5 Uren
Contacturen 2 Uren
Locaties Deventer
ID OBSK10