Skip to content Skip to navigation menu
Events en project management

Festivals, beurzen, congressen, fashionshows… In de gastvrijheidsbranche ben je snel betrokken bij de organisatie van een evenement. Hoe kun je in de rol van projectmanager goed een project starten, plannen en voorbereiden? In deze module doorloop je alle processen van het organiseren van een evenement. Ook ontwikkel je beslisdocumenten die jou helpen succesvol een evenement te organiseren.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je stelt een offerte op voor een creatief evenementenconcept, dat bijdraagt aan het behalen van de organisatie- en projectdoelen.
  • Je beheert middels een projectmatige aanpak de randvoorwaarden van het evenement (tijd, financiën en kwaliteit) met behulp van een passend intern plan.
  • Je werkt een evenement op operationeel niveau uit en stelt daar een draaiboek voor op.
  • Je stelt een meetinstrument op waarmee je de uitgangspunten van de opdrachtgever kunt evalueren.
  • Je evalueert het samenwerkingsproces, reflecteert op je eigen handelen binnen dit samenwerkingsproces en draagt verbetervoorstellen aan.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De HM-professional doorloopt de interne en externe processen van een evenement en ontwikkelt beslisdocumenten die noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement.”

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consultbijeenkomst. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je literatuur en kennisclips en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten gaan we dieper in op zowel de theorie als de praktijk. Je werkt dan bijvoorbeeld in groepen aan opdrachten, krijgt verdiepende uitleg van de docent en kunt vragen stellen. Je geeft via een online discussieforum feedback op de producten van je medestudenten en plaatst je vragen in de digitale leeromgeving.

Verwante opleidingen
Hotel Management

Je wordt individueel en/of als groep beoordeeld op enkele beroepsproducten:

Product Toetsing Type Weging
0 Projectcontract Formatief (telt niet mee) Groepsopdracht of individueel n.v.t.
1 Offerte of presentatie Summatief Groepsopdracht of individueel 47%
2 Intern plan Summatief Groepsopdracht of individueel
3 Draaiboek Summatief Groepsopdracht of individueel
4 Guest questionaire Summatief Individuele opdracht 53%
5 Evaluatie/reflectie Summatief Individuele opdracht

Je kunt ervoor kiezen om alle producten individueel en leerwegonafhankelijk te maken. Dit wordt enkel aangeraden als je ervaring hebt in het werken in een projectmatige-/event gerelateerde werkomgeving. Beroepsproducten 1, 2 en 3 moet je allemaal óf als groep maken óf individueel. Producten 4 en 5 moet je altijd individueel maken.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Vakgebied(en) Hospitality & Facility Management
Bedrijfskunde
Management & Organisatie
Economie
Studievorm Module
Domein Hospitality
Locaties Deventer
ID OHM03