Skip to content Skip to navigation menu
Facility Management business game

Binnen het werkveld van Facility Management (FM) speelt het uitbesteden van diensten een steeds grotere rol. Vaak kunnen leveranciers de verschillende diensten effectiever en efficiënter organiseren, waardoor de opdrachtgever zich meer kan richten op de eigen core business. Met het gemeenschappelijk oppakken van een uitbestedingstraject door verschillende opdrachtgevers, kunnen zowel betrokken opdrachtgevers als opdrachtnemers synergievoordelen behalen. Het is vaak een ingrijpend veranderproces waarbij veel organisaties vooraf de impact onderschatten, met alle gevolgen van dien. Via de FM business game krijg je de gelegenheid je te professionaliseren in FM en gerelateerde veranderprocessen.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

 •  Je analyseert de huidige facilitaire dienstverlening van een organisatie.
 • Je werkt een boordelingsmatrix, plan van eisen en gunningsadvies uit en onderbouwt die. 
 • Je presenteert de analyse, jouw bevindingen en de verwachte impact voor de organisatie.
 • Je stelt een veranderdiagnose op voor de beoogde facilitaire dienstverlening en onderbouwt deze vanuit de theorie.
 • Je maakt een veranderboodschap voor huurders van een gebouw.
 • Je stelt een veranderstrategie en bijbehorende veranderinterventies op en onderbouwt deze vanuit de theorie.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips en werk je aan portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten presenteer je de uitkomsten van de portfolio-opdrachten, spar je met medestudenten, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. 

Verwante opleidingen

 Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin: 

 • een advies over “make or buy”; 
 • een beoordelingsmatrix;
 • een gunningsadvies; 
 • een presentatie;
 • een veranderdiagnose; 
 • een veranderboodschap;
 • een veranderstrategie;
 • enkele veranderinterventies. 
Je gebruikt verschillende 'tools', zoals een verandermodel en een stakeholdersanalyse en je onderbouwt jouw stukken vanuit de theorie.
 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Hospitality
ID OFM05D