Skip to content Skip to navigation menu
Fact Oriented Modelling
Goede informatiesystemen maken is geen magie. Er zijn degelijke methoden die informatieprofessionals ondersteunen bij het opzetten van goede informatiemodellen. De hier gepresenteerde en beoefende methode doet dat bovendien op basis van een taal die zowel de analist als de domeindeskundigen beheersen (opdrachtgever, medewerkers, ondernemer, klanten of wie dan ook met een complexe informatiebehoefte). Dat is namelijk hun moedertaal. De uitdaging is goede communicatie te bewerkstelligen om zo voldoende en relevante, feitelijke informatie te verwerven op basis waarvan vervolgens een zogenaamde grammatica opgesteld wordt. De methode vermijdt algemene uitspraken over de relevante bedrijfspraktijk en hanteert juiste, feitelijke, verifieerbare informatie. De grammatica die daaruit ontstaat, is een formele set van regels waaraan de (feitelijke) communicatie binnen het bedrijf en de communicatie met de klanten zal voldoen. Voor deze module is geen specifieke voorkennis nodig.
Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je stelt verwoordingen van feiten op, op basis van relevante praktijkvoorbeelden en je toetst de relevantie, volledigheid en betrouwbaarheid van deze verwoordingen.
  • Je classificeert, kwalificeert en toetst verwoordingen aan de relevante praktijkvoorbeelden en je geeft het resultaat schematisch weer.
  • Je voegt beperkingsregels uit de praktijk als beperkingsregels in de bedrijfscommunicatie toe aan een informatiegrammatica en je past op basis daarvan classificatie en kwalificatie aan.
  • Je toetst een informatie(grammatica)schema op correctheid, op basis van voldoende relevante voorbeelden en je past het informatiegrammatica en -diagram zo nodig aan.
  • Je leidt uit een informatiegrammatica een relationeel schema af en je stelt van een relationeel schema voor een informatiegrammatica en -diagram de correctheid en volledigheid vast.

De module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je met medestudenten en de docent de opdrachten en krijg je verdiepende uitleg. Je kunt vragen stellen en je gaat aan de slag met bijvoorbeeld informatiediagrammen.

De afsluiting van de module is een portfolio-opdracht. Voor deze opdracht ga je voorbeelden van communicatie verzamelen en deze onder andere tot een informatiegrammatica en -diagram verwerken. Je leert te beoordelen of een relationeel schema voor een dergelijk schema zo volledig en correct als mogelijk is. Je krijgt regelmatig feedback van je docent en medestudenten zodat je je opdrachten waar nodig bij kunt stellen. Dit betekent dat je je medestudenten ook van feedback voorziet. Uiteindelijk lever je als eindopdracht een informatiemodel, een database-ontwerp en alle relevante ondersteunende documenten op, met behulp van feit-georiƫnteerd modelleren (FOM).

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Vakgebied Techniek & ICT
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Informatiemanagement
ID OICT13D