Skip to content Skip to navigation menu
Gebruik je invloed

In appstores en winkels vind je steeds meer technologische snufjes om je psychische, lichamelijke of sociale gezondheid te verbeteren. Denk maar aan games, apps of wearables. Waarom kiezen mensen er soms voor om zulke technologie wel te gebruiken, en soms ook niet? Hoe zorg jij er als producent voor dat jouw product gebruikt wordt? In deze module analyseer je wat er voor consumenten meespeelt bij keuzes in technologie. Op basis van groepskenmerken en psychologische beïnvloedingsmodellen maak je een ethisch en juridisch onderbouwd actieplan. Voortaan kan jij de consument overtuigen om hun gezondheid te verbeteren met jouw product.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je deelt personen in op basis van groepskenmerken en koppelt deze aan het wel of niet gebruik maken van technologische mogelijkheden ter bevordering van psychische, lichamelijke en sociale gezondheid. 
  • Je koppelt beïnvloedingsbegrippen-, modellen en theorieën aan groepskenmerken om het gebruik van technologische mogelijkheden ter bevordering van psychische, lichamelijke en sociale gezondheid door personen te analyseren en te verklaren.  
  • Je stelt actieplannen op waarmee de attitude van personen ten opzichte van technologiegebruik ter bevordering van psychische, lichamelijke en sociale gezondheid beïnvloed en veranderd kan worden, waarbij je rekening houdt met de van toepassing zijnde groepskenmerken gekoppeld aan beïnvloeddingsbegrippen-, modellen en theorieën en lokale en mondiale ethiek en regelgeving.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional stelt actieplannen op om de attitude ten opzichte van technologiegebruik ten behoeve van de gezondheid te veranderen en te beïnvloeden, rekening houdend met lokale en mondiale ethiek en regelgeving.”.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie op de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en maak je opdrachten. Je bespreekt de opdrachten tijdens de bijeenkomsten en je krijgt en geeft feedback. De docent geeft een verdiepende uitleg en je kunt vragen stellen over de onderliggende theorie. Na elke bijeenkomst verwerk je de feedback in je beroepsproduct.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een actieplan hoe je een bepaalde groep mensen kunt overtuigen een gekozen technologie te gebruiken en te blijven gebruiken om het gedrag te verbeteren op gebied van psychische, lichamelijke en sociale gezondheid. Hierin beschrijf je ook de ethische overwegingen die gelden bij het plan voor gedragsverbetering en pas je de geldende regelgeving toe op het plan. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Media
Medisch & Paramedisch
Vaardigheden
Techniek & ICT
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
ID OTP19