Skip to content Skip to navigation menu
Gedrag en organisaties
Als ICT-professional ben je regelmatig de spin in het web in adviestrajecten. Motivatie, waarden, besluitvorming, attitudes en allerlei andere aspecten van gedrag in organisaties spelen hierbij een rol.
Hoe acquireer je een goede en duidelijke opdracht? Hoe kom je tot een goed advies en hoe presenteer je dit - zowel mondeling als schriftelijk - aan je opdrachtgever of eigen werkgever? Hoe zorg je vervolgens voor de acceptatie van je advies? Met een overtuigend advies en goede presentatievaardigheden vergroot je de kans aanzienlijk dat je opdrachtgever of werkgever je advies zullen opvolgen.
 
In deze module gaan we in op het gehele adviestraject: van het verwerven en afbakenen van de opdracht tot en met het toelichten van het uiteindelijke advies.
 
Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. 
 
 

 

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  
Locatie Deventer

€ 575,00

In deze module gaan we in op het gehele adviestraject: van het verwerven en afbakenen van de opdracht tot en met het toelichten van het uiteindelijke advies.

  • Je hebt inzicht in wat adviseren inhoudt en welke advies- en gespreksvaardigheden je nodig hebt als adviseur.
  • Je kunt systematisch een adviestraject doorlopen.
  • Je weet de (achterliggende) vraag van een opdrachtgever helder te krijgen, door de juiste vragen op het juiste moment te stellen. 
  • Je structureert informatie en presenteert en formuleert op een doelgroepgerichte, overtuigende en professionele wijze.
  • Je kunt omgaan met emoties en weerstanden bij degene aan wie je een advies geeft.
  • Je kunt feedback geven op het advies en de adviesvaardigheden van anderen en van jezelf. Je weet hoe je feedback op je eigen prestaties kunt ontvangen en daar je voordeel mee kunt doen. 

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en werk je aan je adviestraject dat je uitvoert voor je eigen opdrachtgever. Tussen de bijeenkomsten door voer je drie soorten gesprekken met je opdrachtgever: het intakegesprek, voortgangsgesprek en adviesgesprek. Je gesprekken neem je op. In de bijeenkomsten krijg je van de docent en medestudenten feedback.

 

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op een adviesnotitie (inclusief een kritische reflectie) en jouw reflectie op de door jouw gevoerde gesprekken.  

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.  

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat 

EC 5
Vakgebied Media
Studievorm Module
Academic Period 10
dagTijdstip Deventer, dinsdagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OICT04D