Skip to content Skip to navigation menu
Gedragsverandering door technologie

Hoe breng je gebruikersbehoeften in kaart? Welke aspecten komen kijken bij een usability-onderzoek? En op welke manier adviseer je een gebruiker of instelling over het ontwikkelen, ontwerpen en toepassen van technologie? Als zorg- en welzijnsprofessional in het domein Gedrag & Technologie ben jij de schakel tussen de eindgebruiker en de ontwikkelaar. Wil jij een innovatieve, technologische toepassing ontwerpen, waarmee je gedragsverandering kunt realiseren én inspeelt op een actueel maatschappelijk probleem of vraagstuk? Tijdens deze module staat het ontwerpen van deze toepassingen, in de vorm van een quntified self, domotica of smartphone-applicatie, centraal. 

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je voert methodisch onderzoek uit om het programma van eisen vast te stellen. 

  • Je maakt op basis van een programma van eisen ontwerpen van de te ontwikkelen technologische oplossing voor de beoogde gedragsverandering.  

  • Je ontwikkelt een prototype van technologische oplossing voor de beoogde gedragsverandering op basis van een voorlopig ontwerp.  

  • Je evalueert een prototype aan het eind van een ontwerpcyclus door deze te laten testen door een representatieve steekproef van je doelgroep.  

  • Je beschrijft en verantwoordt na het doorlopen van de usability design cyclus de gemaakte keuzes aan de hand van literatuur en sociaal psychologische gedragsmodellen.   

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional ontwerpt een innovatieve, technologische toepassing om een gedragsverandering teweeg te brengen.”. 

Deze module kent negen bijeenkomsten. Je begint met het bepalen van de gedragsverandering en de doelgroep waarop je je wilt richten. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten en het opstellen van het portfolio ga je je inlezen in de literatuur hierover. Je verdiept je in de usability design cyclus en in doelgroeponderzoek, zodat je een plan van eisen kunt opstellen. Tijdens de module doorloop je de verschillende stappen van de usability design cyclus tot en met het maken van het prototype. Je krijgt feedback op je prototype van je medestudenten en van de docent. Tot slot evalueer je het prototype.  

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een verslag, met daarin de resultaten van elke stap in de usability design cyclus en een verantwoording daarvan. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating  

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties  

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

Periode(n) November
EC 5
Beroepenveld Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP08