Skip to content Skip to navigation menu
Gedragsverandering in organisaties

Veel vraagstukken in organisaties hebben een gedragscomponent. Het oplossen van die vraagstukken brengt vaak de noodzaak tot gedragsverandering met zich mee. Iedereen die in een organisatie werkt en die veranderingen wil doorvoeren, merkt dat dat vaak weerstand oproept.  Een succesvolle beïnvloedingscampagne staat of valt met een goede analyse vooraf: welk gedrag moet precies veranderen? Waarom vertoont de doelgroep niet het gewenste gedrag? In deze module voer je die analyse uit voor een vraagstuk in je eigen organisatie en op basis van die analyse ontwerp je een interventieprogramma dat wel werkt. De module is ontwikkeld voor professionals op het gebied van Veiligheidskunde en Security Management, maar is ook goed te volgen en bruikbaar voor professionals uit andere disciplines.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt een analyse van de doelstelling, doelgedrag, doelgroep en context van de gewenste gedragsverandering.
  • Je analyseert psychologische factoren die het doelgedrag kunnen beïnvloeden, zoals persoonlijke drijfveren, sociale motieven, weerstand en psychologische basisprocessen, en omgevingsfactoren.
  • Je gaat bij de doelgroep na welke psychologische en omgevingsfactoren het belangrijkst zijn, geeft aan hoe de factoren met elkaar samenhangen en hoe ze het gewenste doelgedrag beïnvloeden.
  • Je ontwerpt een interventiestrategie waarin je aangeeft welke gedragsveranderingstechnieken je gaat toepassen per belangrijkste beïnvloedende factor.
  • Je beschrijft uit te voeren interventies, waarbij je onderbouwde keuzes maakt voor vorm, inhoud, planning en organisatie van de interventie.
  • Je ontwerpt de wijze van meten van het effect van de interventie en geeft een advies voor de borging van de gedragsverandering.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional ontwerpt interventies om gedrag in een organisatie te beïnvloeden en past daarbij psychologische technieken toe.”

Deze module kent acht bijeenkomsten en consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen, werk je aan de (portfolio)opdrachten en krijg en geef je via de digitale leeromgeving feedback. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en krijgt en geeft feedback. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een "Analyse en implementatieplan voor gedragsverandering", voor je eigen organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Vakgebied(en) HRM & Verandermanagement
Onderzoek
Economie
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID C86