Skip to content Skip to navigation menu
Goed voorbereid op crisissituaties

Een crisis komt vaak onverwacht. Dat geldt niet alleen voor je eigen leefomgeving, maar ook voor het bedrijfsleven. Het vraagt om een gecoördineerde aanpak waar vooraf goed over nagedacht moet worden. Zo kan schade zoveel mogelijk beperkt worden. Tijdens deze module krijg je een algemeen format aangereikt om een crisismanagementplan te ontwikkelen voor je werkomgeving. Ook besteden we aandacht aan de groepsdynamische aspecten tijdens besluitvormingsprocessen in een crisisteamoverleg.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je ontwerpt een risicoprofiel voor het crisismanagementplan voor jouw organisatie.
  • Je ontwerpt een crisismanagementorganisatiestructuur voor je organisatie op basis van leermomenten van eerdere crises.
  • Je ontwerpt beheersmaatregelen voor de verschillende risico’s en vertaalt deze naar processen voor het crisismanagementplan.
  • Je analyseert de informatiestromen en ontwerpt op basis van deze analyse het informatiemanagement voor je crisismanagementorganisatie, waarbij je gebruik maakt van ICT-technologie.
  • Je past de groepsdynamische aspecten in crisisbesluitvorming toe tijdens een crisisteamoverleg (table top excercise).
  • Je past de groepsdynamische aspecten in crisisbesluitvorming toe bij het ontwerpen van een table top excercise voor je organisatie.
  • Je ontwerpt een scenario op basis van het risicoprofiel voor een table top excercise.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional ontwikkelt voor een organisatie de belangrijkste elementen van crisismanagement en past groepsdynamische aspecten in crisisbesluitvorming toe tijdens crisisteamoverleg.”

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bereid je voor door het bestuderen van literatuur, het bekijken van kennisclips en het uitwerken van opdrachten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. In de bijeenkomsten vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. De thematiek bestudeer je door zelfstudie met behulp van de online leeromgeving.

Je wordt individueel beoordeeld op een crisismanagementplan dat je aanvult met een scenario voor een table top exercise. Daarnaast maak je een reflectieverslag, waarin je aangeeft wat jouw kijk op crisismanagement is. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari
EC 5
Vakgebied(en) Management & Organisatie
Bedrijfskunde
Veiligheid & Leefomgeving
Economie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID C25