Skip to content Skip to navigation menu
Governance in de stad
Besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken in de stad gebeurt niet meer alleen in de raadzaal. Op veel plekken in de samenleving nemen overheidsactoren beslissingen over publieke vraagstukken samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt tijdens interactieve beleidsprocessen, in zogenaamde governancearrangementen. In deze module maak je kennis met verschillende typen urban governance en de waarden van good urban governance. Je ontwerpt een interactief beleidsproces voor een governancearrangement in jouw praktijkomgeving. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert het beleidsvraagstuk waarvoor jij een governancearrangement gaat ontwerpen.
  • Je brengt de faal- en succesfactoren in kaart die van invloed zijn.
  • Je selecteert de juiste bestuursstijlen en participatievormen voor jouw governancearrangement.
  • Je maakt een beleidsprocesontwerp en bouwt kwaliteitsnormen in.

Er zijn acht bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur. Via een stappenplan werk je aan je eindproduct: de beleidsnotitie. In de bijeenkomsten bespreken we de literatuur en de voortgang van jouw beleidsnotitie. Je krijgt ook feedback van de docent en je medestudenten.

Je levert een ontwerp op voor een interactief beleidsproces in een (stedelijk) governancearrangement. Dit ontwerp gaat over een publiek (stedelijk) vraagstuk waarbij meerdere (non-)gouvernementele actoren zijn betrokken. Je presenteert het beleidsprocesontwerp schriftelijk, in de vorm van een beleidsnotitie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

De kosten zijn inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

Periode(n) November
EC 5
Beroepenveld Veiligheid & Leefomgeving
Onderwijs & Opleiden
Vaardigheden
Juridisch
Studievorm Module
Vakgebied Bestuurskunde
Locaties Deventer
ID OBSK05