Skip to content Skip to navigation menu
Het doorrekenen van de samenhang tussen beweging en krachten
In de mechatronische beroepspraktijk is het vaak nodig om krachten te berekenen die nodig zijn om een mechanische constructie in beweging te krijgen. Of andersom, welke krachten er als gevolg van een beweging de constructie belasten. Voorbeelden hiervan zijn de krachten die de propellers uitoefenen op de bevestiging aan een onbemand luchtvoertuig, of het berekenen van krachten die nodig zijn voor de bewegingen van een robotarm. Hiervoor zijn in essentie twee aspecten belangrijk die centraal staan in deze module. Je leert zowel de beweging van constructies als het verband tussen de beweging en de optredende krachten te beschrijven. Deze module is gericht op het toepassen van de achterliggende theorie en het uitvoeren van de bijbehorende berekeningen. Deze berekeningen zijn essentieel voor het vaststellen van de sterkte van de constructie, maar ook voor de benodigde actuatie. De module 'Het doorrekenen van de samenhang tussen beweging en krachten' bouwt voort op de module Reken statische constructies door (zie 'Wat kun je straks?'). Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. Deze module gaat weer van start in studiejaar 2018/2019.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

In deze module leer je zowel de beweging van constructies als het verband tussen de beweging en de optredende krachten te beschrijven. 

  • Je kunt bewegingen van constructies (translaties en rotaties) beschrijven en analyseren met behulp van rechthoekige, baan- en poolcoördinatoren.
  • Je kunt voor puntmassa’s de relaties tussen belasting en beweging opstellen en toepassen (bewegingsvergelijkingen). 
  • Je kunt voor translaties de relaties tussen belasting en beweging (bewegingsvergelijkingen) opstellen en toepassen voor starre lichamen.
  • Je kunt voor rotaties de relaties tussen belasting en beweging (bewegingsvergelijkingen) opstellen en toepassen.

 

De module bestaat uit negen bijeenkomsten. Thuis bestudeer je de theorie en maak je opgaven. Indien je vragen hebt kun je deze stellen op een online forum en tijdens de bijeenkomsten. Tot slot werk je voortdurend aan opdrachten voor je portfolio en geven jullie elkaar tijdens de bijeenkomsten feedback hierop. Hierdoor werk je aan verdieping van je kennis en leer je van je groepsgenoten.
 

Verwante opleidingen

In deze module werk je aan vier opdrachten voor je portfolio. Elke portfolio-opdracht bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een korte analyse van een case uit de (eigen) beroepspraktijk. Het tweede betreft een representatieve opgave waarin je laat zien dat je de theorie beheerst en kan toepassen in berekeningen. Op basis van de feedback van de docent en medestudenten pas je de inhoud voortdurend aan. Naast het portfolio maak je aan het einde van de module een schriftelijke toets. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.
 

Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Modelling of dynamic systems van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede, maandagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Enschede
ID OMT19D