Skip to content Skip to navigation menu
Het maken en doorrekenen van opstellingen met actuatoren

Een mechatronisch ontwerp kenmerkt zich door een interactie van slimme sensoren en actuatoren. Het is daarom essentieel dat er een goede keuze gemaakt wordt voor de toe te passen actuatoren, elektronica en software. Zo is de DC-motor een veel toegepaste actuator in de mechatronica. Tijdens deze module werk je aan vier beroepsproducten zodat je de theorie over actuatoren steeds direct in je de praktijkomgeving kunt toepassen.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je schrijft een technisch gedetailleerd en onderbouwd advies bij de keuze voor een geschikte DC-motor keuze bij een gegeven mechanische toepassing.
  • Je schrijft een technisch gedetailleerd en onderbouwd advies bij de keuze tussen een servomotor en een stappenmotor op basis van een exemplarische praktijksituatie, in het eigen bedrijf wordt een vergelijkbare keuze uitgewerkt.
  • Je inventariseert en presenteert de werking en toepasbaarheid van AC-, DC-, en stappenmotoren.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional adviseert en presenteert de toepasbaarheid van AC-, DC- en stappenmotoren.”

Deze module kent negen bijeenkomsten. In de eerste weken staat de theorie en modelvorming van de DC-motor centraal. Vervolgens maak je kennis met de AC-motoren, stappenmotoren, mechanische vermogen omzetters en sensoren die een rol spelen in de aandrijftechniek. Je gaat zelf een DC-motor, respectievelijk stappenmotor, aansturen met een microcontroller om kennis te maken met diverse benodigde componenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur, bekijk je kennisclips en werkt je aan de opdrachten. In de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten en kun je vragen stellen over de theorie. Aan het eind van de module kun je aan de hand van berekeningen een motorkeuze onderbouwen.

Verwante opleidingen
Mechatronica
Elektrotechniek

Je wordt individueel beoordeeld op vier beroepsproducten:

  • een simulatie van een DC-motor in combinatie met een mechanisch systeem.
  • een presentatie over AC-motoren, DC-motoren en stappenmotoren.
  • een video van een werkende DC-motor, respectievelijk stappenmotor, met behulp van een microcontroller.
  • een adviesrapport voor het maken van een motorkeuze.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Voor deze module is het handig dat je over voorkennis beschikt van wiskunde, met name op het gebied van differentiëren en integreren. Ook is basiskennis van elektrotechniek verondersteld zoals het rekenen aan elektrische schema’s die een weerstand, spoel en condensator bevatten. Tot slot borduurt de module voort op kennis van sterkteleer met betrekking tot het optellen van krachten en berekenen van een koppel.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September
EC 5
Beroepenveld Techniek & ICT
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID C79