Skip to content Skip to navigation menu
Het maken en doorrekenen van opstellingen met sensoren

Als engineer is het essentieel dat je de juiste sensor kunt bepalen. In het dagelijks leven kom je veel sensoren tegen, bijvoorbeeld in een robotarm. Maar hoe kies je de juiste sensor? In deze module ga je aan de slag met het selecteren van sensoren, waarbij je kennis maakt met twee verschillende soorten. Daarnaast ontwerp je een beeldverwerkingssysteem , zoals die bij QR-codes wordt gebruikt, en kies je de juiste sensor bij een toepassing.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je ontwerpt met ten minste twee verschillende sensoren een opstelling om de dynamiek van een eenvoudig systeem te meten en te identificeren.
  • Je realiseert een Vision-gebaseerde opstelling met een webcam waarmee een voorwerp (met gespecificeerde kleur en vorm) herkend en geselecteerd kan worden.
  • Je vergelijkt de toepasbaarheid van verschillende range sensoren voor een bepaalde praktijksituatie.
  • Je schrijft op basis van een analyse van range sensoren een adviesrapport voor een klant.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional adviseert een klant op basis van eigen analyse van range sensoren voor de gegeven praktijksituatie.”

Deze module kent acht bijeenkomsten. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst bestudeer je literatuur, bijvoorbeeld over morfologie en image acquisition. Daarnaast werk je thuis of in je praktijkomgeving aan opdrachten en schrijf je een plan voor de keuze van een sensor. In de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten met de docent en medestudenten en brengt de docent verdieping aan in de lesstof.

Je wordt individueel beoordeeld tijdens een assessment waarin de door jou gemaakte opdrachten besproken worden. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Basiskennis van programmeren (bijvoorbeeld in C++) Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) November
EC 5
Beroepenveld Techniek & ICT
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID C77