Skip to content Skip to navigation menu
Het wiskundig beschrijven van eenvoudige beweging en verandering
De beweging van een robotarm, periodieke verschijnselen in elektrische netwerken en regelsystemen voor een thermostaat. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van mechatronische producten en ontwerpen waar wiskundige modellen en berekeningen aan ten grondslag liggen. Daar krijg je in de beroepspraktijk van de mechatronica veelvuldig mee te maken. Zo leer je onder meer de grootte van een hoek te beschrijven als een verhouding van lengtes van lijnstukken, periodieke verschijnselen te beschrijven met tijdsfuncties, grafieken van periodieke functies opstellen en vergelijkingen oplossen met sinus-, cosinus- en tangensfuncties. Verder maken we een begin met het principe van differentiëren: dat is de beschrijving van de snelheid waarmee iets verandert. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Techniek  
Studie Type Deeltijd  

€ 575,00

In deze module leg je aan de hand van het oefenen met verschillende wiskundige formules, modellen, theorieën en berekeningen een gedegen wiskundebasis.

  • Grafieken maken van de tijdsfuncties sinus, cosinus en tangens.
  • Complexe getallen in twee verschijningsvormen weergeven.
  • Goniometrische en complexe vergelijkingen oplossen.
  • Differentiëren toepassen om de mate van verandering van een grootheid te berekenen.

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt en instructiefilms en websites online kunt bekijken. We inventariseren wat de grootste knelpunten zijn bij alle deelnemers in het werken met wiskundige beschrijvingen van beweging en verandering. Voorafgaand aan elke bijeenkomst kun je een formatieve toets maken om te weten welke vaardigheden je al beheerst en welke nog niet. Je krijgt feedback op de gemaakte opdrachten en we inventariseren de belangrijkste knelpunten bij het bestuderen van de theorie en het maken van de formatieve toets. Je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen

Je maakt een digitale toets, waarbij je aantoont dat je de voor deze module vereiste vaardigheden beheerst en wiskundige berekeningen kunt opstellen hoe een robotarm moet bewegen en veranderen om bijvoorbeeld een bepaald product op te pakken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Embedded Systems van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede, maandagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
ID OMT04_sps_ens