Skip to content Skip to navigation menu
High performance in organisaties
Organisaties die goed presteren blijken vaak uit te gaan van een groot vertrouwen in hun mensen. De medewerkers in die organisaties krijgen veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dat bevordert eigenaarschap. Medewerkers worden ingezet op basis van hun talenten en gekoppeld aan resultaatgebieden. Deze organisaties zijn succesvol omdat ze zich richten op belangrijke factoren als kwaliteit van management, kwaliteit van medewerkers, langetermijnvisie, openheid, verbetering en vernieuwing. In deze module ervaar je de invloed die organisaties kunnen hebben op de relatie tussen de performance van de medewerkers en de performance van de organisatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je kent de verschillende theorieën over hoe medewerkers bijdragen aan de performance van een organisatie, over de rol van het HR-beleid en de performancecyclus.
  • Je ontwerpt een performancecyclus en toont aan hoe deze past bij de organisatie en het HR-beleid. 
  • Je schrijft een implementatieplan voor de performancecyclus, met daarin een onderbouwd stappenplan voor de implementatie van deze performancecyclus en wie daarin wat doet. 
  • Je bereidt een gesprek uit de performancecyclus voor en voert dit uit op een methodische en professionele wijze. Het gesprek past binnen de door jou ontworpen performancecyclus.
  • Je laat in een (reflectie)verslag zien wat je hebt geleerd.

De performancecyclus binnen een organisatie staat centraal. In de acht bijeenkomsten maak je kennis met alle elementen uit deze cyclus en je ontdekt hoe de cyclus aansluit op de organisatie. Je leert hoe je bewust kunt sturen op de performance van medewerkers, welk beleid en welke middelen de performance van een organisatie beïnvloeden, wie hier een rol in spelen en welke competenties nodig zijn om de performance te verbeteren. Je oefent met het voeren van gesprekken uit de performancecyclus, zoals een plangesprek. Er komen verschillende gespreksvormen aan de orde om medewerkers te motiveren op professionele en methodische wijze.

 • Je ontwerpt een goed aansluitende performancecyclus voor een organisatie. Je geeft aan hoe de organisatie de continue verbetering van de performance van medewerkers kan bevorderen. Je beschrijft in een implementatieplan de stappen die de organisatie moet nemen om de performancecyclus in de organisatie op te nemen, hoe ze moet worden uitgevoerd en hoe de cyclus geëvalueerd kan worden. In een verantwoordingsdocument onderbouw je de keuzes die je hebt gemaakt en de theorie waarop je deze gebaseerd hebt. Je beschrijft ook hoe de performancecyclus past binnen de organisatiedoelstellingen en welke rol HR-beleid daarbij speelt. 
 • Daarnaast wordt je beoordeeld op de uitvoering van een gesprek dat past binnen jouw ontworpen performancecyclus. Je voert dat gesprek op een methodische en professionele manier.
 • Tot slot reflecteer je op wat je hebt geleerd, in het verslag ‘Lessons learned’.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Finance & Control
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Economie
ID C09D