Skip to content Skip to navigation menu
High performance in organisaties
Organisaties die goed presteren blijken vaak uit te gaan van een groot vertrouwen in hun mensen. De medewerkers in die organisaties krijgen veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dat bevordert eigenaarschap. Medewerkers worden ingezet op basis van hun talenten en gekoppeld aan resultaatgebieden. Deze organisaties zijn succesvol omdat ze zich richten op belangrijke factoren als kwaliteit van management, kwaliteit van medewerkers, langetermijnvisie, openheid, verbetering en vernieuwing. In deze module ervaar je de invloed die organisaties kunnen hebben op de relatie tussen de performance van de medewerkers en de performance van de organisatie.
 
Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de performance van jouw organisatie vanuit de theorie.
  • Je ontwerpt een passende performancecyclus voor jouw organisatie op basis van de analyse. 
  • Je geeft jouw organisatie een managementadvies voor de implementatie van de door jou ontworpen performancecyclus en verantwoordt jouw advies. 
  • Je bereidt op professionele wijze gesprekken uit de performancecyclus voor en voert deze.
  • Je evalueert de performancecyclus en de door jou voorbereide en gevoerde gesprekken en reflecteert op die gesprekken.

De performancecyclus binnen een organisatie staat centraal. In de acht bijeenkomsten maak je kennis met alle elementen uit deze cyclus en je ontdekt hoe de cyclus op je organisatie aansluit. Je leert hoe je bewust kunt sturen op de performance van medewerkers, welk beleid en welke middelen de performance van een organisatie beïnvloeden, wie hier een rol in spelen en welke competenties nodig zijn om de performance te verbeteren. Je oefent met het voeren van gesprekken uit de performancecyclus, zoals een plangesprek. Er komen verschillende gespreksvormen aan de orde om medewerkers te motiveren op professionele en methodische wijze. 

Je wordt beoordeeld op een verbeterde performancecyclus voor jouw organisatie, een managementadvies en een implementatieplan. Daarnaast lever je een video-opname in van een door jouw gevoerd gesprek uit de performancecyclus en het verslag ‘Lessons learned’, waarin je onder meer reflecteert op jouw gesprek.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, april
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Finance & Control
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Economie
Locaties Deventer
Enschede
ID C09D