Skip to content Skip to navigation menu
High performance in organisaties

Organisaties die goed presteren blijken vaak uit te gaan van een groot vertrouwen in hun mensen. De medewerkers in dergelijke organisaties krijgen veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waardoor eigenaarschap wordt bevorderd. Zij worden ingezet op basis van hun talenten en gekoppeld aan resultaatgebieden. Deze organisaties zijn succesvol, omdat ze zich richten op continue verbetering van de organisatie op lange termijn. In deze module ervaar je de invloed die organisaties kunnen hebben op de relatie tussen de performance van de medewerkers en die van een organisatie.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Kennis van de verschillende theorieën over hoe medewerkers bijdragen aan de performance van een organisatie, over de rol van het HR-beleid en de performancecyclus.
  • Een performancecyclus ontwerpen en aantonen hoe de voorgestelde performancecyclus past bij de organisatie en het HR-beleid.
  • Een implementatieplan voor een performancecyclus beschrijven, met daarin een verantwoording over gemaakte keuzes en hoe de organisatie de ontworpen performancecyclus kan implementeren binnen de organisatie.
  • Op een methodische en professionele wijze een gesprek uit de performancecyclus voorbereiden en voeren. Het gesprek past binnen de door jou ontworpen performancecyclus.

 

Deze module stelt de performancecyclus binnen een high performance organisatie centraal. Je maakt in de lessen kennis met alle elementen uit deze cyclus en hoe het aansluit binnen de organisatie. Je leert hoe je de performance kunt meten, welk beleid en welke middelen de performance van een organisatie kunnen beïnvloeden, wie er een rol in spelen en welke competenties nodig zijn om het te verbeteren. Je leert en oefent welke meerwaarde de beoordeling van en de communicatie met je medewerkers heeft. Je oefent in het voeren van gesprekken uit de performancecyclus, zoals een plangesprek. Daarbij komen verschillende gespreksvormen aan de orde om op een professionele en methodische manier medewerkers te motiveren.

Je beschrijft in een implementatieplan voor jouw organisatie welke performancecyclus geschikt is om continue verbetering van het presteren van medewerkers te bevorderen. Tevens beschrijf je in je implementatieplan hoe deze performancecyclus past binnen de organisatiedoelstellingen en hoe ze moet worden uitgevoerd en geëvalueerd. Tweede onderdeel van je beoordeling is een gesprek dat past binnen de door jou ontworpen performancecyclus. Dat gesprek moet je op een methodische en professionele wijze te kunnen voeren.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Bedrijfskunde
Management & Organisatie
Finance & Control
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
ID C09_sps_dev