Skip to content Skip to navigation menu
Hotel Management business game
Planning & control, kortetermijnbeslissingen, de jaarlijkse budgetteringscyclus en strategische beslissingen spelen in elke hotelorganisatie een belangrijke rol. Hoe kun je gestructureerd doelgerichte beslissingen nemen? Hoe bereken je een goede break-evenomzet? Wat zijn de functies van financiële overzichten? In deze module werk je aan concrete toepassingen van planning & control in de hotellerie. Je hebt voorkennis op de volgende gebieden: balans, resultatenberekening (income statement), kasstroomoverzicht (cash flow statement), directe/indirecte kosten en kostengedrag (variabele en constante kosten). Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 525,00

  • Je stelt een compacte en representatieve set stuur- en kengetallen op voor een hotel en gebruikt deze bij het gestructureerd en doelgericht nemen van de bedrijfsbeslissingen. Je vergelijkt structureel de werkelijke cijfers met de stuur- en kengetallen.
  • Je bepaalt de break-evenomzet van de Food & Beverage-afdeling van het hotel, waarvoor je de indirecte kosten verantwoord doorbelast. Deze berekening baseer je op de gegevens van omzet, constante en variabele kosten van een eerdere periode. De break-evenomzet geeft je inzicht in de noodzakelijke omzet voor een winstgevend hotelbedrijf.
  • Je stelt een gedetailleerd en doelgericht rooms divisonbudget op. Hierin neem je de gebudgetteerde afzet en kamerprijs afzonderlijk op. Met dit budget zorg je ervoor dat de rooms division gericht is op de gewenste departmental income (winstbijdrage van de afdeling) en daarmee bijdraagt aan de winstgevendheid van het hele hotel.
  • Je stelt een masterbudget op voor het resultaat, de cash flow van het hele hotel en de geprojecteerde eindbalans, op basis van het rooms divisionbudget. Zo zorg je ervoor dat het hele hotel gericht is op het realiseren van de gewenste winst of een ander doel. Ook geeft het masterbudget je inzicht in het verloop van de liquiditeit en de noodzaak van additioneel vermogen.
  • Je maakt een verschillenanalyse tussen gebudgetteerde en werkelijke cijfers voor de rooms division, waarin de oorzaken van verschillen worden blootgelegd. Op basis hiervan voeg je verbetervoorstellen toe.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consultmogelijkheid. We starten met de game HOTS en vormen peerfeedbackgroepen. Voor elke bijeenkomst bestudeer je de literatuur, maak je een proeftoets en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit en krijg je aanvullende uitleg.

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin je bedrijfseconomische analyses, budgetten en een verschillenanalyse. Je baseert jouw bedrijfseconomische producten op analyses van historisch materiaal en goed onderbouwde keuzes.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Vakgebied Hospitality
Finance
ID OHM06D