Skip to content Skip to navigation menu
Hotel Management business game
Planning & control, korte termijnbeslissingen, de jaarlijkse budgetteringscyclus en strategische beslissingen spelen in elke hotelorganisatie een belangrijke rol. Hoe kun je gestructureerd doelgerichte beslissingen nemen? Hoe bereken je een goede break-even omzet? Wat zijn de functies van financiële overzichten? In deze module werk je, door een business game, aan concrete toepassingen van planning & control in de hotellerie. Deze module is op hbo-niveau. We gaan er bij deze module vanuit dat je voorkennis hebt op de volgende gebieden: balans, resultatenberekening (income statement), kasstroomoverzicht (cash flow statement), directe/indirecte kosten en kostengedrag (variabele en constante kosten). Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de beroepsproducten en opdrachten als je de module leerwegonafhankelijk en/of de toets individueel doet. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  •  Je stelt een afgewogen set stuurkengetallen van een hotel op en gebruikt deze bij het efficiënt en doelgericht nemen van bedrijfsbeslissingen. 
  • Je bepaalt de break-even-omzet van een groot profit center van een hotel en doet op basis hiervan aanbevelingen.
  • Je stelt een doelgericht budget van de profit centers op en voegt deze samen met budgetten van cost centers tot een integraal resultatenbudget. 
  • Je stelt een cash flow budget op en bepaalt daarmee de ruimte voor investeringen.
  • Op basis van gerealiseerde waardes van stuurkengetallen stel je een consistente set bedrijfsbeslissingen incl. investeringen op. Indien gewenst pas je zowel de set stuurkengetallen als de streefwaardes aan.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consultmogelijkheid. We starten met de game HOTS en vormen peerfeedbackgroepen. Ter voorbereiding op een bijeenkomst bestudeer je literatuur, maak je proeftoetsjes en werk je aan opdrachten voor de business game. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten verder uit en krijg je aanvullende uitleg over de theorie en feedback van de docent. 

Verwante opleidingen
Hotel Management

Je wordt bij deze module individueel of als groep beoordeeld op een portfolio met beroepsproducten. Dat portfolio kun je op twee manieren aanleveren:

  1. Door met een andere deelnemer aan de module de business game HOTS te doen en samen als groep het portfolio in te leveren. Je ontvangt bij aantoonbare evenwichtige inspanning en bijdrage beiden hetzelfde cijfer.
  2. Door individueel het portfolio op te stellen, waarbij je je eigen relevante praktijkomgeving gebruikt. Je neemt dan niet deel aan de business game.

 Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Finance & Control
Studievorm Module
Vakgebied Hospitality
Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OHM06D