Skip to content Skip to navigation menu
Hotel Management business game

Planning & control, korte termijnbeslissingen, de jaarlijkse budgetteringscyclus en strategische beslissingen: elke hotelorganisatie krijgt hier mee te maken. Maar hoe kun je nu op een gestructureerde manier doelgerichte beslissingen nemen? Op welke manier bereken je bijvoorbeeld een goede break-even omzet? En wat is de functie van financiële overzichten? Tijdens de module staan deze vraagstukken centraal. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je concrete aanpassingen van planning & control in de hotellerie doorvoert. Dit doe je door middel van een business game.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je stelt een afgewogen set stuurkengetallen van een hotel op en gebruikt deze bij het efficiënt en doelgericht nemen van bedrijfsbeslissingen.
  • Je bepaalt de break-even-omzet van een groot profit center van een hotel en doet op basis hiervan aanbevelingen.
  • Je stelt een doelgericht budget van de profit centers op en voegt deze samen met budgetten van cost centers tot een integraal resultatenbudget.
  • Je stelt een cashflow budget op en bepaalt daarmee de ruimte voor investeringen.
  • Op basis van gerealiseerde waardes van stuurkengetallen stel je een consistente set bedrijfsbeslissingen incl. investeringen op. Indien gewenst pas je zowel de set stuurkengetallen als de streefwaardes aan.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De HM-professional past planning & control op verschillende niveaus toe.”.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consultmogelijkheid. We starten met de game HOTS en vormen peerfeedbackgroepen. Ter voorbereiding op een bijeenkomst bestudeer je literatuur, maak je proeftoetsjes en werk je aan opdrachten voor de business game. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten verder uit en krijg je aanvullende uitleg over de theorie en feedback van de docent.

Verwante opleidingen
Hotel Management

Je wordt bij deze module individueel of als groep beoordeeld op een portfolio met beroepsproducten. Dat portfolio kun je op twee manieren aanleveren:

  • Door met een andere deelnemer aan de module de business game HOTS te doen en samen als groep het portfolio in te leveren. Je ontvangt bij aantoonbare evenwichtige inspanning en bijdrage beiden hetzelfde cijfer.
  • Door individueel het portfolio op te stellen, waarbij je je eigen relevante praktijkomgeving gebruikt. Je neemt dan niet deel aan de business game.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari
EC 5
Vakgebied(en) Hospitality & Facility Management
Finance & Control
Management & Organisatie
Bedrijfskunde
Economie
Studievorm Module
Domein Bedrijfskunde
Economie
Locaties Deventer
ID OHM06