Skip to content Skip to navigation menu
Human Centered Design; inspiration

Als ontwerper van producten wil je dat jouw producten goed aansluiten op de eindgebruiker. Met welke menselijke factoren moet je dan rekening houden? En hoe speel je daarop in met je ontwerp? Om een product zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de eindgebruiker is het belangrijk om zoveel mogelijk te weten te komen over die eindgebruiker, de context van het gebruik en de activiteiten die plaatsvinden.
Human-centered design (HCD) stelt de eindgebruiker centraal in het ontwerpproces, hierbij wordt rekening gehouden met de algemene eigenschappen van de menselijke psychologie. In deze module staat het programma van eisen centraal (cf. Inspiration phase) en doe je kennis op over Human Factors. Je onderzoekt de algemene psychologische kenmerken die een rol spelen in een probleem. Daarna breng je zo de toekomstige gebruikers van de oplossing (jouw product) voor dit probleem in kaart.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert een praktijkprobleem vanuit de principes en de werkwijze van Human-Centered Design om zo het probleem helder te krijgen en beschrijft de kaders waar de toekomstige oplossing aan moet voldoen.
  • Je brengt de gebruikers van de oplossing van het pro-bleem in kaart en onderzoekt en beschrijft de alge-mene psychologische kenmerken van de gebruikers-groep van de oplossing.
  • Je levert een programma van eisen op basis van een gebruikersonderzoek en hedendaagse theorieën en modellen uit Human Factors. Je gaat op deze manier begrippen zoals Informatieverwerking, Perceptie en Geheugen toepassen op HCD.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consult. We beginnen met een introductie op de module, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en maak je opdrachten. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten en de docent geeft een verdiepende uitleg over de onderwerpen. Je oefent de opdrachten met je medestudenten en na de bijeenkomsten werk je de opdrachten verder uit.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een programma van eisen dat je opstelt voor een praktijkvraagstuk. Dit programma van eisen baseer je op een analyse van het praktijkvraagstuk en de bijbehorende voorwaarden voor de oplossing voor het vraagstuk.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consult. We beginnen met een introductie op de module, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en maak je opdrachten. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten en de docent geeft een verdiepende uitleg over de onderwerpen. Je oefent de opdrachten met je medestudenten en na de bijeenkomsten werk je de opdrachten verder uit.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Finance & Control
HRM & Verandermanagement
Hospitality & Facility Management
Juridisch
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Media
Medisch en paramedisch
Onderwijs & Opleiden
Onderzoek
Talen
Techniek & ICT
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Inkoop
Locaties Deventer
ID OTP16D