Skip to content Skip to navigation menu
IT Governance beheermodellen

Het besturen van informatietechnologie (IT) is de laatste decennia complexer geworden door de grote hoeveelheden IT en informatie binnen organisaties. Het is steeds meer een uitdaging om IT zo in te richten dat deze de bedrijfsdoelstellingen optimaal ondersteunt. Ook is het belangrijk hierbij geen wet- en regelgeving te overtreden.

Deze module geeft je inzicht in de verschillende concrete aspecten van IT Governance voor het inrichten en aansturen van de IT-organisatie. Je leert bedrijfsdoelstellingen en IT doelstellingen te analyseren en op basis hiervan een gewenste situatie voor je organisatie te ontwikkelen. Daarnaast analyseer je de IT-processen in de organisatie en verbeter je deze op basis van best practice beheermodellen.

Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je legt de samenhang tussen organisatiedoelstellingen en IT-doelstellingen vast en je analyseert en verbetert deze. Op basis hiervan ontwikkel je business requirements.
  • Je ontwikkelt een simpele EA target architectuur op basis van business requirements en je toont aan dat deze architectuur gebaseerd is op doelstellingen en business requirements.
  • Je selecteert projecten die het meest bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, op basis van toegevoegde waarde.
  • Je analyseert de bestaande situatie van de organisatie, op basis van de uitgereikte beheermodellen en je ontwikkelt een nieuwe situatie, toegespitst op vraag- en aanbod van de organisatie.
  • Je identificeert de samenhang tussen de beheermodellen en COBIT (een aantal best practices op het gebied van IT Governance). Op basis hiervan selecteer je de beste practice meetbare indicatoren om de processen van de IT-organisatie te sturen.

Er zijn negen contactmomenten. Om de doelen van deze module te kunnen realiseren, wordt veel van je verwacht. Ter voorbereiding lees je artikelen en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we die. Zo krijg je een goede basis om te gaan evalueren en creëren. Je werkt aan een casus in je organisatie en je ontvangt steeds feedback van je medestudenten en de docent.

Verwante opleidingen

Ter afronding van deze module lever je een portfolio op met daarin:

  • de uitwerkingen van je wekelijkse opdrachten, over een casus uit je eigen organisatie;
  • de vastlegging van de organisatiedoelstellingen, op basis van ArchiMate 2.1;
  • een beschrijving van de huidige IT-processen in je organisatie en een advies ter verbetering.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Media
Studievorm Module
ID OICT08D