Skip to content Skip to navigation menu
Inkomstenbelasting en toeslagen in de sociaal juridische beroepspraktijk
In een welvarend land als Nederland garandeert de staat iedereen een dagelijks bestaan. Uit de opbrengst van de belastingen helpen we mensen die het alleen niet redden. De afgelopen tien jaar is een stelsel opgetuigd van steeds meer toeslagen en regelingen. Als sociaaljuridische dienstverlener krijg je hier in je dagelijkse praktijk regelmatig mee te maken. De Belastingdienst is daarnaast een van de grootste schuldeisers bij SJD-cliënten met schulden. In deze module leer je de wet- en regelgeving rondom de inkomstenbelasting en toeslagen kennen en breng je je kennis in de praktijk. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je vult een digitale aangifte IB/PVV voor een SJD-cliënt op correcte wijze in.
  • Je analyseert de opbouw van de aangifte IB/PVV van de SJD-cliënt, aan de hand van je berekeningen en een juridische onderbouwing.
  • Je bepaalt aan de hand van de wet en je berekeningen of de SJD-cliënt recht heeft op een van de toeslagen in de zin van de Awir.
  • Je beschrijft hoe het proces van de aangifte IB/PVV en de toeslagen (Awir) in een specifieke SJD-cliëntsituatie verloopt en welke (juridische) mogelijkheden er zijn voor de bevordering van de (rechts- en/of financiële) positie van de cliënt.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De SJD professional past de wet- en regelgeving rondom de inkomstenbelasting en toeslagen toe. Hij helpt cliënten in het hele proces van de digitale aangifte IB/PVV.’.

Er zijn zes gezamenlijke bijeenkomsten en drie sessies waarin je vragen kunt stellen en de docent kunt consulteren. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips, plaats je eventuele vragen op het digitale prikbord en vul je de begrippenlijst aan in de wiki. In de bijeenkomsten gaan we dieper in op de theorie, de vragen op het digitale prikbord, de begrippenlijst en werk je aan opdrachten met je medestudenten.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je wordt individueel beoordeeld op een aangifte IB/PVV en een analyse hiervan, op basis van berekeningen en wetsartikelen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.
Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

 

 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Vakgebied Legal
Juridisch
Locaties Deventer
ID OSJD07