Skip to content Skip to navigation menu
Innoveren met beleid

In deze module verdiep je je in beleidsstrategieën voor innovatie in de zorg. De sector zorg en welzijn verandert continu. Nieuwe partijen en veranderende regelgeving zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Hoe ga je in dialoog met alle verschillende partijen, en hoe treed je op als gesprekspartner voor besluitvormers? Op welke manier kan jij bijdragen aan het ontwerpen, evalueren en implementeren van beleid? Deze module geeft jou de inzichten om als beleidsmaker in de zorg nieuwe kansen voor innovatie te herkennen.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je brengt een onopgeloste actuele beleidskwestie in je werksetting overtuigend voor het voetlicht.
  • Je analyseert de context van een beleidskwestie.
  • Je ontwerpt één of enkele beleidsmatige interventies bestaande uit een samenspel van doelen en middelen en licht deze toe.
  • Je stelt een implementatieplan op dat ondersteunend is voor een succesvolle uitvoering van voorgestelde beleidsinterventies.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional stelt een beleidsnotitie op ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van dienst-, hulp- of zorgverlening voor cliënten.”.

De module kent negen bijeenkomsten, waarin je aan de hand van een actuele, door jezelf gekozen, beleidskwestie stapsgewijs verkent welke belangen, perspectieven, processen en actoren een rol spelen in de betreffende kwestie. Je bestudeert voorafgaand aan elke bijeenkomst literatuur en kennisclips, maakt opdrachten en zelftests en bevraagt je collega’s over het betreffende beleidsprobleem.

Je wordt individueel beoordeeld op een beleidsnotitie waarin je beschrijft hoe een door meerdere collega’s erkend probleem volgens jou op een doordachte wijze aangepakt zou kunnen worden. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Management & Organisatie
Medisch & Paramedisch
Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID S13