Skip to content Skip to navigation menu
Integraal samenwerken open BIM-omgeving

BIM is een veelgehoord begrip tegenwoordig in de bouwwereld. Om goed te kunnen samenwerken in BIM (Bouw Informatie Modellen) wordt gebruik gemaakt van een open standaard op basis van Industry Foundation Classes (IFC) en BIM Collaboration Format (BCF). Samenwerken op basis van aspectmodellen in BIM zorgt ervoor dat de diverse vakgebieden, zoals architectuur, bouw, constructie en installatietechniek, bij elkaar komen.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  

€ 575,00

 De IFC-standaard is een neutrale en open specificatie van bouwkundige objecten. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen, deuren, vloeren, daken, enz. in een bestand op moet slaan. Door samen af te spreken hoe men bijv. een muur beschrijft in een bestand en die afspraak te respecteren, kan elk softwarepakket communiceren met alle andere. 

BCF is een afsprakenset over hoe ‘issues’ van een BIM-model worden uitgewisseld. Het bestaat uit drie delen: een plaatje, een camerastandpunt en een lijst met objecten uit het BIM-model waar het issue over gaat. Dankzij BCF kunnen issues van een model eenvoudig en eenduidig uitgewisseld worden, wat de kans op fouten bij communicatie tussen ketenpartners verkleint

Je ontwikkelt en controleert een 3D-aspectmodel dat voldoet aan de actuele standaarden (zoals ILS). Je communiceert, verzamelt data en werkt samen in een ‘open BIM Cloud’ om (bouw)projecten goed af te ronden.

Het beroepsproduct is een portfolio bestaande uit een eigen project binnen een Cloud-omgeving. Je besteedt daarbij integraal aandacht aan IFC’s en versiebeheer, kwaliteitscontrolemodellen, clash control aspectmodellen, communicatie via BCF en documentbeheer in relatie tot het project. Het geheel aan lessen is zoveel mogelijk interactief ingericht.

Er zijn tien bijeenkomsten. Voorafgaand bestudeer je de opgegeven literatuur en bereid je de opdrachten voor. In de negende week is er een consult met je docent. In de tiende week lever je het beroepsproduct in.

Goed om te weten: onderdeel van associate degree Bouwkunde

Deze module is een onderdeel van de nieuw te starten associate degree opleiding Bouwkunde. De aanvraag voor het starten van deze opleiding is momenteel in behandeling. De beoogde startdatum is september 2020. Studenten die losse modules van deze associate degree hebben gevolgd, komen in aanmerking voor vrijstellingen als zij ervoor kiezen om te zijner tijd de volledige associate degree Bouwkunde te gaan volgen.

  • Je wordt beoordeeld op basis van je portfolio. Het portfolio bestaat uit:
  • Een ‘Cloud-based project’ waarin aantoonbaar wordt gemaakt dat er is samengewerkt op basis van open standaarden;
  • Een zelf ontwikkeld 3D-aspectmodel dat voldoet aan de actuele open standaarden.

Afronding van deze module geeft recht op een certificaat voor een hbo-module (5 ects).

Je bent in het bezit van een mbo4-diploma met een bouwachtergrond en bent werkzaam in een relevante werkomgeving.

  • Wat heb je nodig? 
  • Algemene basiskennis m.b.t. BIM 
  • Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor werken aan bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

De kosten voor het volgen van deze module bedragen 575 euro.

Maandag, 18.45 - 20.15.

Heb je vragen over de procedure of je aanmelding? Dan kun je contact opnemen met Ralph van Baalhuis via parttimeschool@saxion.nl.

startdatum 10 februari 2020
EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Maandag, 18.45 - 20.15
Locaties Enschede
ID OBWK06E