Skip to content Skip to navigation menu
Integrale aanpak op gebied van jeugd en veiligheid

Jeugd en veiligheid is een belangrijk thema binnen het veiligheidsdomein, met onderwerpen als jeugdcriminaliteit en overlast. Om als veiligheidskundige goed te kunnen optreden moet je weten hoe jeugdproblematiek ontstaat en hoe je het kunt voorkomen of beheersen door middel van een integrale beleidsaanpak. In deze module maak je kennis met criminologische verklaringstheorieën over jeugdcriminaliteit en leer wat het verband is tussen bijvoorbeeld kindermishandeling en later crimineel gedrag. Ook ontdek je wie je samenwerkingspartners zijn en welke juridische mogelijkheden de overheid heeft om in te grijpen. Vanuit een gemeentelijk perspectief ontwikkel je een integrale aanpak van jeugdproblematiek.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je formuleert een probleemstelling op het gebied van jeugd en veiligheid en geeft de relevantie en context.
  • Je beschrijft problemen op het gebied van jeugd en veiligheid, op basis van praktijkverhalen en diverse bronnen over context, aard, omvang en impact van de problematiek.
  • Je analyseert de problemen op het gebied van jeugd en veiligheid met behulp van criminologische theorieën, waarbij je mogelijke verklaringen van de beschreven problemen op waarde schat en gebruikt in een advies.
  • Je stelt vanuit gemeentelijke perspectief een integrale aanpak op voor de beheersing van jeugd- en veiligheidsproblematiek. Daarbij beargumenteer je aan de hand van een actorenanalyse welke bijdrage verschillende partners kunnen leveren aan de door jou opgestelde integrale aanpak en onderbouw je je argumenten.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De IVK-professional stelt een advies op voor een gemeente over problematiek op het gebied van jeugd en veiligheid, waarbij hij aandacht besteedt aan een integrale aanpak van het probleem en een analyse van het probleem uitvoert.’.

 

Deze module kent acht inhoudelijke bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bereid je je voor door literatuur en kennisclips te bestuderen en opdrachten te maken. Peer review is een belangrijk uitgangspunt in deze module: voortdurend vindt er (ook tijdens de bijeenkomsten) uitwisseling plaats tussen jou, je medecursisten en de docent. De groep studenten bereidt een symposium voor over jeugdproblematiek en jij leidt een ‘workshop’ in met een presentatie. In de eerste weken ga je aan de slag met het opstellen van een project initiatie document (PID). Je kiest een probleem om te analyseren en je presentatie aan te wijden. Je doel is om meerdere beroepsgroepen die het symposium bezoeken te voorzien van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten, maar ook van concrete ideeën over hoe zij kunnen bijdragen aan een integrale aanpak in hun eigen gemeente.

Verwante opleidingen
Integrale Veiligheidskunde

Je wordt individueel beoordeeld op een projectinitiatiedocument (PID) en een presentatie over je analyse van een probleem op het gebied van jeugd en veiligheid en je advies vanuit gemeentelijk perspectief over een integrale aanpak voor dit probleem. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Veiligheidskunde
Locaties Deventer
ID OIVK04