Skip to content Skip to navigation menu
International Supply Chain

We horen overal dat de wereld steeds kleiner wordt. En wat betreft relatieve afstanden is dat zeker zo. Toch komt bij internationaal zakendoen wel iets meer kijken dan steeds gemakkelijker overal heen kunnen reizen: “The business of international business is culture” zei een beroemde wetenschapper eens. In deze module krijg je praktische handvatten om met cultuurverschillen in het zakendoen tussen landen om te gaan. Daarnaast gaan we ook naar grotere (macro-)economische vraagstukken kijken. Bijvoorbeeld:  Wat maakt dat sommige landen veel verder ontwikkeld zijn dan andere?  Waarom groeien sommige delen van de wereld heel snel terwijl andere delen lijken te stagneren in armoede?  In deze module ga je voor jouw eigen bedrijf een adviesrapport opstellen. Je helpt zo je bedrijf om beter internationaal te opereren.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 675,00

  •  Je maakt een bedrijfsprofiel van je eigen bedrijf waarin de bestaande en mogelijke ontwikkelingen op het gebied van internationalisering zijn opgenomen.
  • Je verklaart hoe economische ontwikkeling tot stand komt en analyseert waarom bepaalde landen zich wel snel ontwikkelen en andere niet.
  • Je adviseert je bedrijf over voor- en nadelen van een bepaalde vestigingslocatie.
  • Je adviseert je manager of je directie over cultuurverschillen tussen diverse landen, de te volgen strategie om hiermee om te gaan en hoe hij of zij een goed klimaat van samenwerking bewerkstelligt.
  • Je adviseert je bedrijf hoe het om kan gaan met internationale operationele risico’s en geeft aan welke oplossingen hiervoor passend zijn.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. 
Tijdens de bijeenkomsten staat steeds een thema centraal zoals bijvoorbeeld internationale ontwikkelingen, mondiaal milieugebruik, kenmerken markteconomie en internationale concurrentiepositie. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf achtergrondliteratuur of maak je een korte presentatie. 
Daarnaast bespreek je regelmatig je gemaakte opdrachten met medestudenten en de docent om zo feedback te krijgen. 

Verwante opleidingen
Technische Bedrijfskunde
HBO-ICT

Je sluit de module af door een beroepsproduct in te leveren. Je schrijft een adviesnota waarin je internationalisering verkent gericht op kostenverlaging, productdifferentiatie en/of marktvergroting.

Tussendoor lever je korte presentaties in. Tot slot maak je een eindpresentatie.

 Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School

startdatum April
Vakgebied Management & Organisatie
Hospitality & Facility Management
HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID C56D