Skip to content Skip to navigation menu
International Supply Chain

In deze module kijk je naar internationaal zakendoen, grotere (macro-)economische vraagstukken en internationale operationele risico’s. Je stelt adviezen op voor jouw eigen organisatie op het gebied van kostenverlaging, vestigingslocatie, productdifferentiatie en/of marktvergroting. Dat doe je vanuit een internationaal perspectief. Je helpt zo je bedrijf om beter zaken te doen.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je maakt een bedrijfsprofiel van je eigen bedrijf waarin de bestaande en mogelijke ontwikkelingen op het gebied van internationalisering zijn opgenomen.
  • Je verklaart hoe economische ontwikkeling tot stand komt en analyseert waarom bepaalde landen zich wel snel ontwikkelen en andere niet.
  • Je adviseert je bedrijf over voor- en nadelen van een bepaalde vestigingslocatie.
  • Je adviseert je manager of je directie over cultuurverschillen tussen diverse landen, de te volgen strategie om hiermee om te gaan en hoe hij of zij een goed klimaat van samenwerking bewerkstelligt.
  • Je adviseert je bedrijf hoe het om kan gaan met internationale operationele risico’s en geeft aan welke oplossingen hiervoor passend zijn.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional ontwerpt op basis van een praktijkvraagstuk een onderzoeksplan, waarin een heldere aanpak staat om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Voor deze module gaat het om het ontwerpen en presenteren van een advies voor het eigen bedrijf om de internationale activiteiten te verkennen en te adviseren over mogelijke kansen en bedreigingen op het gebied van zowel business activiteiten als culturele verschillen."

Deze module kent negen bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten staat steeds een thema centraal zoals "internationale ontwikkelingen", "mondiaal milieugebruik", "kenmerken markteconomie" en "internationale concurrentiepositie". Elke bijeenkomst bereid je voor door het vooraf bestuderen van achtergrondliteratuur en met maken van opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten ga je samen met medestudenten en docenten dieper in op de theorie, praktijkvoorbeelden en de uitwerkingen van de opdrachten. Je bespreekt dan ook de door jou gemaakte opdrachten met medestudenten en de docent om zo feedback te krijgen. 

Verwante opleidingen
Technische Bedrijfskunde
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op een presentatie over een adviesnota waarin je internationalisering verkent gericht op kostenverlaging, productdifferentiatie en/of marktvergroting. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
Beroepenveld Management & Organisatie
Techniek & ICT
HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID C56