Skip to content Skip to navigation menu
Invloed van kapitaal- en vermogensmarkten op jouw organisatie
Geld is een schaars middel, net als ruimte, tijd, natuur en toegang tot internet. Hoe gaat de maatschappij om met schaarse middelen en welke invloed heeft dit op organisaties, waaronder de overheid? Elk moment van de dag neem je, bewust of onbewust, een beslissing over de manier waarop je deze schaarse middelen gebruikt. Economie gaat over het nemen van dit soort beslissingen en de gevolgen ervan en dit bepaalt de kapitaal- en vermogensmarkten. De som van deze gevolgen bepaalt in welke mate wij 'welvaart' ervaren. Hoe beter we de beschikbare middelen gebruiken, des te groter onze welvaart is. Deze module geeft je inzicht in de manier waarop consumenten, bedrijven en overheden omgaan met hun schaarse middelen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert aan de hand van een model (bijvoorbeeld de diamant van Porter) de binnenlandse markt waarop jouw organisatie actief is. Je geeft aanbevelingen voor het verder benutten of behouden van de positie op de binnenlandse markt.
  • Je maakt een analyse van de concurrentie op de markt voor jouw organisatie en je geeft aanbevelingen voor het verbeteren of behouden van deze concurrentiepositie. 
  • Je stelt de waardekolom op van jouw organisatie en je geeft aan wat de waardetoevoeging van jouw organisatie is. Je onderbouwt de relevantie van de productiefactoren ‘arbeid’, ‘kapitaal’ en ‘natuur’, en je geeft aan in hoeverre deze factoren impact hebben op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van jouw organisatie.
  • Je onderzoekt in welke mate jouw organisatie een bijdrage levert aan de welvaart van Nederland.
  • Je analyseert met een meerjarenanalyse wat de invloed van de conjunctuur is op jouw organisatie. Je geeft vervolgens aanbevelingen voor het verminderen of verhogen van de conjunctuurgevoeligheid.

Tijdens deze module worden de invloeden geanalyseerd die doorwerken vanuit relevante kapitaal- en vermogensmarkten op een organisatie.

Verwante opleidingen
Bedrijfskunde

Je wordt beoordeeld op een economische analyse van jouw organisatie met daarin de invloed van alle relevante aspecten van de kapitaal- en vermogensmarkt op jouw organisatie. Op basis van deze analyse geef je de belangrijkste conclusies aan en adviseer je jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Management & Organisatie
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OBKM05