Skip to content Skip to navigation menu
Je ondernemende houding
Hoe goed ken jij jezelf als ondernemer, medewerker of als student? Ben je een netwerker, een teamplayer, (pro)actief, ambitieus, flexibel? Eigenschappen die in je werk vaak van je verlangd worden. Deze module leert je om steeds opnieuw kritisch te kijken naar kwaliteiten die je bij jezelf kunt verbeteren en de manier waarop je dit kunt doen. Je leert om kansen te zien, te grijpen en te vertalen naar doelgerichte acties. Creativiteit, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en pro-activiteit zijn belangrijke kernbegrippen in deze module. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

Je weet wat een ondernemende houding inhoudt, kunt deze concretiseren en hebt daar een eigen visie op.

Je kunt  enkele concrete aspecten van een ondernemende houding vanuit theorie en praktijk nauwkeurig beschrijven.

Je analyseert en presenteert  je eigen ondernemende houding.

Je weet hoe je gebruik maakt van bronnen en de inzichten van anderen om tot een beter product te komen.
Je geeft aan hoe je je ondernemende houding gaat verbeteren.

In deze module ga je aan de slag met de zoektocht naar je eigen ondernemende houding. Je onderzoekt enkele voor jou relevante termen en beschrijft hoe je daar op in functioneert en hoe je ze verder gaat ontwikkelen. Je doet verschillende persoonlijkheidstesten om een completer beeld te krijgen van je ondernemende houding. Je presenteert je resultaten aan je medegroepsleden en krijgt via checklists feedback.

Uiteindelijk moet dat leiden tot een compleet dossier dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een functioneringsgesprek of een presentatie aan een investeerder.

Je maakt een persoonlijk ontwikkeldossier. Daarin staan onder meer je persoonlijke kwaliteiten benoemd. Ook schrijf je het ontwikkelplan van enkele persoonlijke aspecten voor de komende tijd.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
ID C07D